Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/180
Title: Новітні технології у процесі застосування механізму торгового фінансування
Other Titles: Новейшие технологии в процессе применения механизма торгового финансирования
Using of the latest technologies in the mechanism of trade finance
Authors: Ярошенко, С. В.
Keywords: торгове фінансування
інтернет-банкінг
факторинг
акредитив
банківська гарантія
торговое финансирование
интернет-банкинг
факторинг
аккредитив
банковская гарантия
trade finance
letters of credit
factorin
internet banring
promissory note
bill of exchange
bank guarantee
Issue Date: 2015
Citation: Ярошенко, С. В. Новітні технології у процесі застосування механізму торгового фінансування / С. В. Ярошенко // Вісник КНУТД. - 2015. - № 1 (83) : Серія "Економічні науки". - C. 129-134.
Abstract: Під час написання даної статті автором, в частині теоретичного аспекту дослідження, були використані наступні наукові методи: формалізація, порівняння та логічний методи; в частині емпіричного аспекту був використаний метод спостереження. Здійснювався пошук можливостей удосконалення механізму торгового фінансування у банках за рахунок впровадження новітніх інформаційних технологій, на цій основі було окреслено основні напрямки, які потребують першочергового удосконалення та описані, виокремленні основні завдання та рекомендації щодо концепції впровадження новітніх інформаційних технологій у процесі застосування окремих інструментів механізму торгового фінансування. Отримані результати можуть бути використані банками та державними інститутами з метою розробки ефективної політики для розвитку бізнесу торгового фінансування.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/180
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V83_P129-134.pdf292.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.