Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18005
Title: Дослідження впливу терапії діосміном на ліпідний спектр крові і окисно-антиоксидантну систему щурів, які знаходились на дієті з високим вмістом холестерину
Other Titles: Investigation of the effects of diosmin therapy on blood lipid spectrum and the red-oxide antioxidant system of rats on a high cholesterol diet
Authors: Кулик, В. Б.
Бессарабов, В. І.
Здерко, Н. П.
Вакуленко, О. С.
Keywords: ангіотропна дія
біофлавоноїд
діосмін
аналіз
ліпопротеїди
angiotropic action
bioflavonoid
diosmin
analysis
lipoproteins
Issue Date: 2019
Citation: Дослідження впливу терапії діосміном на ліпідний спектр крові і окисно-антиоксидантну систему щурів, які знаходились на дієті з високим вмістом холестерину [Текст] / В. Б. Кулик, В. І. Бессарабов, Н. П. Здерко, О. С. Вакуленко // Фізико-органічна хімія, фармакологія та фармацевтична технологія біологічно активних речовин : збірник наукових праць / за заг. ред. А. Ф. Попова. - Київ : КНУТД, 2019. - Вип. 2, Т. 1. - С. 297-305.
Source: Фізико-органічна хімія, фармакологія та фармацевтична технологія біологічно активних речовин
Abstract: У статті описано дослідження впливу терапії діосміном на ліпідний профіль і окислювально-антиоксидантну систему у щурів, які отримували дієту з високим вмістом холестерину протягом трьох місяців. Діосмін – біофлавоноїд з венотонічною і ангіопротекторною активністю; зменшує розтяжність вен, підвищує їх тонус і зменшує явища венозного застою, підвищує резистентність капілярів і знижує їх проникність, покращує мікроциркуляцію. Експериментально доведено вплив флаваноїдів різних класів на окремі групи тканинних медіаторів запалення. Флавоноїди здатні пригнічувати індукцію хемокінів у тканинах людини. Так як основною причиною виникнення атеросклерозу є запалення судинного ендотелію, то такі властивості діосміну можуть бути використані для профілактики та лікування атеросклерозу та інших захворювань, пов’язаних з дисфукцією судинного ендотелію.
The effect of diosmin therapy on lipid profile and redox in rats treated with a high-cholesterol diet for three months is described in the article. Diosmin – bioflavonoid with venotonic and angioprotective activity; reduces the distensibility of the veins, increases their tone and reduces the effects of venous stagnation, increases the resistance of capillaries and reduces their permeability, improves microcirculation. The influence of flavonoids of different classes on individual groups of tissue mediators of inflammation was experimentally proved. Flavonoids are able to inhibit the induction of chemokines in human tissues. As the main cause of atherosclerosis is inflammation of the vascular endothelium, such diosmin properties can be used to prevent and treat atherosclerosis and other diseases associated with vascular dysfunction.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18005
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра промислової фармації (ПФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FOCh_2019_V2(1)_P297-305.pdf365,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.