Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18031
Title: Особливості використання анімаційних програм у молодіжному туризмі
Other Titles: Особенности использования анимационных программ в молодежном туризме
Features of the use of animation programs in youth tourism
Authors: Заріцька, Н. М.
Мамедлі, Фахрі
Keywords: туризм
туристичний бізнес
анімація
молодіжний туризм
туристичний тур
туристический бизнес
анимация
молодежный туризм
туристический тур
tourism
tourism business
animation
youth tourism
tourist tour
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Мамедлі Фахрі. Особливості використання анімаційних програм у молодіжному туризмі : дипломна бакалаврська робота за спеціальністю 073 Менеджмент / Мамедлі Фахрі ; наук. кер. Н. М. Заріцька ; рец. Т. М. Власюк. – Київ : КНУТД, 2021. – 70 с.
Abstract: Дипломна бакалаврська робота присвячена розробленню та обґрунтуванню теоретичних положень та методичних підходів, практичних рекомендацій щодо розвитку анімаційних технологій в сучасному молодіжному туризмі. В роботі досліджено та проаналізовано теоретичні основи розвитку молодіжного туризму та анімаційних технологій в ньому; розглянуто особливості застосування анімаційних технологій в різних видах молодіжного туризму; розроблено анімаційну програму для різноманітних туристичних заходів.
Дипломная бакалаврская работа посвящена разработке и обоснованию теоретических положений и методических подходов, практических рекомендаций по развитию анимационных технологий в современном молодежном туризме. В работе исследованы и проанализированы теоретические основы молодежного туризма и анимационных технологий в нем; рассмотрены особенности применения анимационных технологий в различных видах молодежного туризма; разработана анимационная программа для различных туристических мероприятий.
The bachelor's degree work is devoted to the development and substantiation of theoretical provisions and methodological approaches, practical recommendations for the development of animation technologies in modern youth tourism. The work investigates and analyzes the theoretical foundations of youth tourism and animation technologies in it; the features of the use of animation technologies in various types of youth tourism are considered; developed animation programs for various tourist activities.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18031
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра економіки та сфери обслуговування
Appears in Collections:Кафедра смарт-економіки (СЕ)
Бакалаврські роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplom073_Mammadli_Fakhri_Zaritska.pdf552,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.