Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18037
Title: Розробка трикотажу для застосування у функціональних виробах
Other Titles: Development of knitted fabric for functional products
Authors: Кизимчук, О. П.
Романенко, Марія Вікторівна
Keywords: трикотаж з каналами
комбіноване переплетення
неповний ластик
вбудовані датчики
knit with slots
combined interlooping
incomplete rib
built-in sensors
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Романенко М. В. Розробка трикотажу для застосування у функціональних виробах : дипломна магістерська робота за спеціальністю 182 Технології легкої промисловості / М. В. Романенко ; наук. кер. О. П. Кизимчук ; рец. Л. М. Мельник. – Київ : КНУТД, 2020. – 86 с.
Abstract: Мета роботи – розробка та дослідження властивостей трикотажного полотна, яке можна застосувати для прокладання дротів та вбудованих датчиків у виробах різного функціонального призначення. Розробка "розумних" матеріалів та виробів з них сьогодні є актуальним та перспективним напрямом досліджень з огляду на створення нових видів матеріалів, інтеграцію в них струмопровідних елементів та розробку методів створення виробів, які здатні відчувати, реагувати і пристосовуватися до умов навколишнього середовища. В результаті проведеної роботи створено зональне трикотажне полотно, яке за рахунок наявності в його структурі каналів придатне для монтування біометричних пакетів з метою моніторингу різноманітних показників, зокрема у підодяговому просторі. Результати проведених експериментальних досліджень параметрів структури та фізико-механічних властивостей трикотажу виявили вплив сировинного складу трикотажу та рапорту переплетення на досліджувані показники. Так, зі збільшенням кількості пропущених голок в неповному ластику від 3 до 15 поверхнева густина полотна, яка визначає матеріалоємність виробів, зменшується в середньому на 15%. Це також призводить до зменшення повної деформації полотна при розтягуванні як вздовж петельних рядів, так і вздовж петельних стовпчиків. Розроблено трикотаж для функціонального виробу, що застосовують для комплексного оцінювання тактико-технічних і фізичних властивостей функціональних елементів предметів речового майна військовослужбовців. Результати досліджень дозволяють проектувати зональне полотно з розташуванням каналів заданих розмірів по його ширині.
The development of "smart" materials and products from them is a relevant and promising research area today. It is taking into account the creation of new materials, the integration of conductive elements into them and the development of methods for creating a product which is able to feel, react and adapt to the environment. The goal of this work is the development of knitted fabric, which can be used for laying wires and embedded sensors in functional items for various purposes as well as the study of their properties. As a result of this work, a zonal knitted fabric with slots in its structure was created, which is suitable for biometric packages incorporation in order to monitor various indicators, in the space under the clothes in particular. The influence of the raw components of the knitted fabric and the interloping repeat on the structural parameters and the physical-mechanical properties of knitted material has been revealed as results of experimental studies. Thus, the surface density of the fabric, which determines the material consumption of products, decreases by 15% average with an increase of the number of missed needles from 3 to 15 in an incomplete rib. It also leads to a decrease in the total deformation under the tension of the knitted fabric with the vertical slots, both coursewise and walewise. It was determined that a repeat of the combined interlooping, as well as a raw materials composition, affect the width of the slots, that allows designing a zonal fabric with the slots of a given size along its width.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18037
Faculty: Факультет індустрії моди
Department: Кафедра технології та дизайну текстильних матеріалів
Appears in Collections:Магістерські роботи
Кафедра технології моди (ТМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplom182_Romanenko_Kyzymchuk.pdfДипломна робота2,91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.