Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18050
Title: Удосконалення управління персоналом в організації
Other Titles: Improvement of personnel management in the organization
Authors: Невмержицька, С. М.
Володько, Альона Валентинівна
Keywords: управління персоналом
розвиток персоналу
навчання персоналу
адаптація працівників
коучинг
personnel management
personnel development
personnel training
adaptation of employees
coaching
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Володько А. В. Удосконалення управління персоналом в організації : дипломна бакалаврська робота за спеціальністю 073 Менеджмент / А. В. Володько ; наук. кер. С. М. Невмержицька ; рец. С. М. Бондаренко. – Київ : КНУТД, 2021. – 65 с.
Abstract: Дипломну бакалаврську роботу присвячено дослідженню теоретичних завдань та обґрунтуванню практичних напрямів удосконалення системи управління персоналом в організації. На підставі проведеної аналітичної оцінки управління персоналом ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" розроблено заходи щодо його удосконалення. Запропоновано основні напрями удосконалення управління персоналом та мотивації працівників на ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен", що передбачають удосконалення кадрової політики та реалізацію запропонованих заходів шляхом створення відповідних підрозділів та розроблення системи розвитку та адаптації працівників, які підвищать ефективність діяльності підприємства.
Thesis is devoted to the study of theoretical problems and substantiation of practical areas of improvement of personnel management in the organization. Based on the analytical assessment of personnel management of PJSC "Kyiv Confectionery Factory "Roshen" measures have been developed to improve it. The main directions of improving personnel management and employee motivation at PJSC "Kyiv Confectionery Factory "Roshen" are proposed, which provide for the improvement of personnel policy and implementation of the proposed measures by creating appropriate units and developing a system of development and adaptation of employees.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18050
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра менеджменту та публічного адміністрування
Appears in Collections:Кафедра управління та смарт-інновацій (УСІ)
Бакалаврські роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplom073_Volodko_Nevmerzhytska.pdf594,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.