Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18056
Title: Маркетинговий аналіз особливостей ринку медичних імунобіологічних препаратів
Other Titles: The marketing analysis of the features of the market of medical immunobiological preparations
Authors: Салій, О. О.
Омельченко, Ж. М.
Keywords: медичні імунобіологічні препарати
фармацевтичний ринок
маркетинговий аналіз
medical immunobiological preparations
pharmaceutical market
marketing analysis
Issue Date: 2019
Citation: Салій О. О. Маркетинговий аналіз особливостей ринку медичних імунобіологічних препаратів [Текст] / О. О. Салій, Ж. М. Омельченко // Фізико-органічна хімія, фармакологія та фармацевтична технологія біологічно активних речовин : збірник наукових праць / за заг. ред. А. Ф. Попова. - Київ : КНУТД, 2019. - Вип. 2, Т. 2. - С. 115-126.
Source: Фізико-органічна хімія, фармакологія та фармацевтична технологія біологічно активних речовин
Abstract: У статті розглядаються світові тенденції переходу лікування від традиційної до цілеспрямованої терапії, які впливають на зміну фармацевтичного ринку лікарських засобів, де відповідно зростає доля ринку імунобіологічних препаратів. Проведеними дослідженнями встановлено значні відмінності ринку імунобіологічних препаратів і традиційних лікарських засобів, що відображені в їх інвестиціях, розвитку, виробництві, дистрибуції, обсягу, економічному впливі та конкурентному середовищі. Організація виробництва МІБП є більш складніша, важче досягаєма та економічно затратна, а встановлені режими зберігання і транспортування для МІБП вимагають організації "холодового ланцюга", що є суттєвим бар'єром для входу імунобіологічного засобу на ринок. Визначено основні особливості ринку фармацевтичних лікарських засобів та імунобіологічних препаратів за критеріями, що впливають на доступ ліків до населення. Важливою особливістю для існування вітчизняного ринку МІБП є посилення державної підтримки українських виробників при розробці і впровадженні життєво важливого для країни асортименту медичних імунобіологічних препаратів.
The article deals with the worldwide trends in the transition of treatment from the traditional to the targeted therapy, which affects the change of the pharmaceutical market of medicine remedies, where the market share of immunobiological preparations increases accordingly. With the help of the conducted researches the significant differences of the market of immunobiological preparations and the traditional remedies were revealed, which are reflected in their investments, development, production, distribution, volume, economic impact and competitive environment. The organization of the MIBP production is more complicated, more hardly achievable and cost-inefficient, and the established modes of storage and transportation for MIBP require the organization of a "cold chain", which is a significant barrier to the entrance of an immunobiological preparation to the market. The main features of the market of pharmaceutical remedies and immunobiological preparations were determined by the criteria which influence to the providing of preparations to the population. An important feature for the existence of the domestic MIBP market is the strengthening of the government support of Ukrainian producers during the development and implementation of a vital for the country range of medical immunobiological preparations.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18056
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра промислової фармації (ПФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FOCh_2019_V2(2)_P115-126.pdf390,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.