Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18058
Title: Особливості прихильності людей літнього віку до використання лікарських засобів антиоксидантної дії
Other Titles: Features of adherence in the elderly to the use of antioxidant medications
Authors: Брайко, А. А.
Кузьміна, Г. І.
Бессарабов, В. І.
Мазура, С. О.
Keywords: лікарські засоби антиоксидантної дії
прихильність до фармакотерапії
лікарська форма
первинна упаковка
колір лікарського засобу
antioxidant medications
adherence to pharmacotherapy
dosage form
primary packaging
color of medication
Issue Date: 2019
Citation: Особливості прихильності людей літнього віку до використання лікарських засобів антиоксидантної дії [Текст] / А. А. Брайко, Г. І. Кузьміна, В. І. Бессарабов, С. О. Мазура // Фізико-органічна хімія, фармакологія та фармацевтична технологія біологічно активних речовин : збірник наукових праць / за заг. ред. А. Ф. Попова. - Київ : КНУТД, 2019. - Вип. 2, Т. 2. - С. 138-147.
Source: Фізико-органічна хімія, фармакологія та фармацевтична технологія біологічно активних речовин
Abstract: У статті розглядаються особливості прихильності людей літнього віку до використання лікарських засобів антиоксидантної дії. Встановлено, що оптимальним видом твердої лікарської форми для людей похилого віку, на їхню думку, є таблетки. Оптимальною формою первинної упаковки твердої лікарської форми для людей літнього віку, на їхню думку, є блістер. Показано, що оптимальним кольором твердої лікарської форми лікарських засобів антиоксидантної дії для людей літнього віку, на їхню думку, є білий. Прийнятні блідо-рожевий і червоний колір (яскраві кольори). Зроблено висновок, що важливим проблемним аспектом застосування лікарських засобів антиоксидантної дії для людей літнього віку, який призводить до зниження прихильності до фармакотерапії, на їхню думку, є фактор "забування" при прийомі ліків.
The article considers the features of adherence in the elderly to the use of antioxidant medications. It is shown that the optimal form of solid antioxidant medications for elderly people in their own opinion are tablets. The optimal type of primary packaging of solid antioxidant medications for the elderly in their own opinion are a blister packaging. It is found that the optimal color of the solid dosage forms of the antioxidant medications for elderly people in their own opinion is white color. Acceptable are pale pink and red colors (bright colors). It is concluded that the problematic aspect of the use of antioxidant medications for the elderly, which leads to a decrease in adherence to pharmacotherapy in their own opinion is a "forgetting" factor in taking medication.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18058
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра промислової фармації (ПФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FOCh_2019_V2(2)_P138-147.pdf323,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.