Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18075
Title: Перспективи використання полімерних матеріалів, як допоміжних речовин, у виробництві нутрицевтиків
Other Titles: Perspectives of the use of polymeric materials as added substances in the production of nutraceuticals
Authors: Попова, Н. В.
Тарасенко, Г. В.
Keywords: дієтичні добавки
нутрицевтики
полімерні матеріали
допоміжні речовини
dietary supplements
inert compounds
polymeric materials
auxiliary substances
Issue Date: 2019
Citation: Попова Н. В. Перспективи використання полімерних матеріалів, як допоміжних речовин, у виробництві нутрицевтиків [Текст] / Н. В. Попова, Г. В. Тарасенко // Фізико-органічна хімія, фармакологія та фармацевтична технологія біологічно активних речовин : збірник наукових праць / за заг. ред. А. Ф. Попова. - Київ : КНУТД, 2019. - Вип. 2, Т. 2. - С. 62-70.
Source: Фізико-органічна хімія, фармакологія та фармацевтична технологія біологічно активних речовин
Abstract: Проведено аналіз асортименту дієтичних добавок – нутрицевтиків вітчизняного та закордонного виробництва, представлених на ринку України. Проаналізовано застосування сучасних полімерних матеріалів, як допоміжних речовин у виробництві нутрицевтиків з метою встановлення асортименту полімерних матеріалів для розробки препаратів, визначення їх оптимального складу та технології виробництва, сертифікації та реалізації їх на ринку України. Вони виконують функції носіїв та формоутворювальних речовин, що дозволяє зумовлювати необхідні технологічні властивості виробництва різних форм дієтичних добавок, наприклад, при виробництві таблеток поліпшують точність дозування та можливість пресування таблеткової маси, забезпечують механічну міцність, здатність розпадатися і вивільняти біологічно активні речовини або забезпечувати стабільність певних форм.
The analysis of the range of dietary supplements – nutraceuticals of domestic and foreign production, presented in the market of Ukraine. The application of modern polymeric materials as auxiliary substances in the manufacture of nutraceuticals has been analyzed in order to establish a range of polymeric materials for the development of drugs, to determine their optimal composition and production technology, certification and their implementation in the Ukrainian market. They perform the functions of carriers and formative substances, which allows to determine the necessary technological properties of the production of various forms of dietary supplements, for example, in the production of tablets improve the accuracy of dosing and compression of the tablet mass, provide mechanical strength, ability to disintegrate and release biologically active substances.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18075
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра промислової фармації (ПФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FOCh_2019_V2(2)_P062-070.pdf419,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.