Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18078
Title: Розробка функціональних трикотажних полотен для виготовлення натільної білизни й виробів спортивного призначення та дослідження їх споживчих властивостей
Other Titles: Development of functional knitted fabrics for the manufacture of underwear and sports products and the study of their consumer properties
Authors: Галавська, Людмила Євгеніївна
Котюх, Максим Володимирович
Keywords: кулірний трикотаж
спортивний одяг
функціональний одяг
спортивний трикотаж
білизняний трикотаж
knitted fabric
sportswear
functional clothing
sports knitwear
underwear
Issue Date: Jul-2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Котюх М. В. Розробка функціональних трикотажних полотен для виготовлення натільної білизни й виробів спортивного призначення та дослідження їх споживчих властивостей : дипломна магістерська робота за спеціальністю 182 Технології легкої промисловості / М. В. Котюх ; наук. кер. Л. Є. Галавська ; рец. Т. В. Єліна. – Київ : КНУТД, 2021. – 91 с.
Abstract: Робота присвячена розробці функціональних трикотажних полотен для виготовлення натільної білизни й виробів спортивного призначення та дослідження їх споживчих властивостей. У першому розділі проведений аналіз за напрямком дослідження, а саме аналіз полотен для функціонального трикотажу, сировини, що використовується, та аналіз публікацій за напрямком дослідження. Встановлені оптимальні матеріали для виготовлення функціонального спортивного одягу та вимоги до текстильних виробів даної групи. У другому розділі описані методики проведення випробувань, що висуваються до трикотажу білизняного та спортивного призначення, а саме: гігроскопічність, повітропроникність, паропроникність, зміна лінійних розмірів після прання та параметри структури трикотажу. У третьому розділі визначені фізико-механічні та гігієнічні властивості розробленого кулірного трикотажного полотна. Встановлена відповідність розробленого полотна нормованим документам та вимогам, що висуваються для функціонального трикотажу спортивного та білизняного призначення. Сформовані загальні висновки результатів магістерської роботи.
The work is devoted to the development of functional knitted fabrics for the manufacture of underwear and sportswear and the study of their consumer properties. The first scction analyzes the research area, namely the analysis of canvases for functional knitwear, raw materials used, and the analysis of publications in the research area. The optimal materials for the production of functional sportswear and requirements for textiles of this group are set. The second section describes the test methods for knitwear and sportswear, namely: hygroscopicity, air permeability, vapor permeability, change of linear dimensions after washing, and parameters of the knitwear structure. The third scction defines the physical, mechanical, and hygienic properties of the developed knitted fabric. The conformity of the developed cloth to the standardized documents and the requirements for the functional knitted fabric of sports and underwear appointment is established. The general conclusions of results of master's work are formed.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18078
Faculty: Факультет індустрії моди
Department: Кафедра технології та дизайну текстильних матеріалів
Appears in Collections:Магістерські роботи
Кафедра технології моди (ТМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplom182_Kotiukh_Halavska.pdf2,6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.