Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18079
Title: Використання макропринтів навколишнього середовища в дизайні одягу та технології їх реалізацїї на трикотажних полотнах та виробах
Other Titles: The use of macroprints of the environment in the design of clothing and technology for their implementation on knitted fabrics and products
Authors: Галавська, Людмила Євгеніївна
Клюзко, Діана Іванівна
Keywords: кулірний трикотаж
принт
макропринт
бавовняний трикотаж
дизайн трикотажу
knitted fabric
print
macroprint
cotton fabric
design
Issue Date: Jul-2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Клюзко Д. І. Використання макропринтів навколишнього середовища в дизайні одягу та технології їх реалізацїї на трикотажних полотнах та виробах : дипломна магістерська робота за спеціальністю 182 Технології легкої промисловості / Д. І. Клюзко ; наук. кер. Л. Є. Галавська ; рец. Т. А. Дзикович. – Київ : КНУТД, 2021. – 85 с.
Abstract: Робота присвячена розробці макропринтів навколишнього середовища та технології їх реалізації на трикотажних полотнах та виробах для створення сучасного дизайну трикотажних виробів весняно-літнього сезону експлуатації. У першому розділі проведений аналіз за напрямком дослідження, а саме місце принтованого одягу в сучасній культурі, використання макропринтів у дизайні одягу, технології нанесення принтів на одяг та аналіз публікацій за напрямком дослідження. У другому розділі описані методики проведення випробувань з визначення фізико-механічних характеристик трикотажного полотна для нанесення принта. Розділ 3 присвячений визначенню параметрів структури та властивостей кулірного трикотажу переплетення гладь з бавовняної пряжі, виробленого на однофонтурній круглов'язальній машині 24 класу. Зокрема встановлено: параметри структури трикотажу, зміну лінійних розмірів після прання, релаксаційні характеристики, капілярність та повітропроникність. Четвертий розділ присвячений розробці макропринта навколишнього середовища для створення сучасного дизайну одягу для жінок та технології його реалізації на трикотажних полотнах та виробах. Сформовані загальні висновки результатів магістерської роботи.
The work is devoted to the development of macroprints of the environment and the technology of their implementation on knitted fabrics and products to create a modern design of knitted products of the spring-summer season of operation. The first section analyzes the direction of research, namely the place of printed clothing in modern culture, the use of macro prints in clothing design, the technology of printing on clothing, and analysis of publications in the field of research. The second section describes the methods of workings to determine the physical and mechanical characteristics of the knitted fabric for printing. Section 3 is devoted to the determination of the parameters of the structure and properties of the knitted fabric of the weave of cotton thread produced on a single jersey circular knitting machine (24 Gauge). In particular, the following parameters were established: the structure of the knitwear, the change of linear dimensions after washing, relaxation characteristics, capillarity, and air permeability. The fourth section is devoted to the development of a macroprint of the environment for the creation of modern clothing design for women and the technology of its implementation on knitted fabrics and products. The general conclusions of results of master's work are formed.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18079
Faculty: Факультет індустрії моди
Department: Кафедра технології та дизайну текстильних матеріалів
Appears in Collections:Магістерські роботи
Кафедра технології моди (ТМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplom182_Kliuzko_Halavska.pdf3,99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.