Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1812
Title: Системний підхід оцінювання ризиків молокопереробних підприємств в умовах євроінтеграції
Authors: Зенкін, А. С.
Назаренко, І. В.
Кудрявцева, А. А.
Балаболова, Ю. В.
Keywords: dairy plants
dairy products
the risk in the face of uncertainty
молокоперерабатывающие предприятия
молочная продукция
риск в условиях неопределенности
молокопереробні підприємства
молочна продукція
ризик в умовах невизначеності
Issue Date: 2016
Citation: Системний підхід оцінювання ризиків молокопереробних підприємств в умовах євроінтеграції [Текст] / А. С. Зенкін, І. В. Назаренко, А. А. Кудрявцева, Ю. В. Балаболова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Технічні науки". - 2016. - № 2 (96). - C. 141-147.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Технічні науки"
Abstract: Доведено, що найбільш ефективним механізмом для мінімізації ризику в умовах невизначеності є аналіз можливості його виникнення та прийняття своєчасних рішень з усунення або мінімізації. Запропоновано алгоритм, суть якого полягає в поетапному визначенні можливих ризиків та усунення їх на етапі виявлення.
Доказано, что наиболее эффективным механизмом для минимизации риска в условиях неопределенности является анализ возможности его возникновения и принятия своевременных решений по устранению или минимизации. Предложен алгоритм, суть которого заключается в поэтапном определении возможных рисков и устранения их на этапе обнаружения.
It is proved that the most effective mechanism to minimize risk under uncertainty is to analyze the possibility of its occurrence, and timely decisions to eliminate or minimize. The algorithm, which essentially consists in the gradual identification of possible risks and eliminate them at the stage of detection.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1812
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки (КІТВТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V96_P141-147.pdf281,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.