Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18198
Title: Модель station rotation: переваги й виклики у практиці викладання української як іноземної
Authors: Дворянчикова, Світлана Євгенівна
Keywords: українська мова як іноземна
іноземні студенти
ротація станцій
змішане навчання
Issue Date: May-2021
Publisher: КНУ імені Тараса Шевченка
Citation: Дворянчикова С. Є. Модель station rotation: переваги й виклики у практиці викладання української як іноземної / С. Є. Дворянчикова // Доуніверситетська підготовка: інновації, виклики, перспективи : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 26-28 травня 2021 року. – Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 14-17.
Abstract: З-поміж переваг використання моделі ротації станцій убачаємо такі. За повторення навчального матеріалу чи вдосконалення лексико-граматичних навичок може відповідати одна зі станцій на занятті, що містить завдання з тем, що вивчались раніше. Диференціація роботи з визначенням обов’язкового мінімального обсягу стане в пригоді, якщо один студент або декілька здобувачів відчувають потребу виконувати завдання у власному темпі. До самостійної роботи студентів має спонукати загальна атмосфера в аудиторії або в сесійній кімнаті сервісу для веб-конференцій. За умови вдалої організації роботи, викладач матиме час приділити увагу кожному студенту на кожному занятті, відповісти на запитання, що виникають, надати додаткові пояснення. Серед викликів у плануванні та проведенні занять за моделлю ротації станцій назвемо, по-перше, необхідність ґрунтовного осмислення кожного заняття, добір навчально-методичних матеріалів (наприклад, аудіо- та відеоматеріалів, інтерактивних робочих листів, комплектів вправ, текстів і тестів з можливістю самоперевірки), що потребує багато часу викладача для підготовки, по-друге, можливість випадків прояву академічної недоброчесності серед здобувачів (повідомлення правильних відповідей, спроби плагіату тощо), що потребує роз’яснень з метою розуміння студентами цінності навчального процесу задля здобуття певних знань, по-третє, потреба в навичках передбачення обсягу того матеріалу, що буде необхідний і достатній для кожного заняття задля формування у студентів визначених програмою компетентностей. Зазначені переваги й особливості роботи за моделлю ротації станцій, з одного боку, допомагають студентові свідомо навчатися, надавати й приймати поміч товаришів, а з іншого боку, дозволяють здобувачу отримувати зворотній зв’язок від викладача й розвивають уміння розумно використовувати час.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18198
Faculty: Інститут права та сучасних технологій
Department: Кафедра філології та перекладу
Appears in Collections:Кафедра філології та перекладу (ФП)
Матеріали наукових конференцій та семінарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези.pdf247,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.