Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18445
Title: Розробка трикотажних полотен для виготовлення функціональної нижньої білизни військовослужбовців
Other Titles: Development of knitted fabrics for manufacturing of functional underwear for military servicemen
Authors: Галавська, Л. Є.
Єліна, Т. В.
Прохоровський, А. С.
Швиданенко, О. А.
Котюх, М. В.
Keywords: функціональний трикотаж
інноваційні види сировини
нижня білизна
речове майно військовослужбовця
functional knitwear
innovative types of raw materials
underwear
military clothing
Issue Date: 2021
Citation: Розробка трикотажних полотен для виготовлення функціональної нижньої білизни військовослужбовців [Текст] / Л. Є. Галавська, Т. В. Єліна, А. С. Прохоровський, О. А. Швиданенко, М. В. Котюх // Індустрія моди. Fashion Industry. - 2021. - № 2. - С. 26-33.
Source: Індустрія моди. Fashion Industry
Abstract: Мета – удосконалення характеристик нижньої білизни військовослужбовців шляхом розробки функціональних трикотажних полотен для її виготовлення. У роботі використано методи аналізу та синтезу науково-технічної літератури у сфері виготовлення функціональних трикотажних полотен білизняного призначення та стандартизовані методи дослідження параметрів структури, зміни лінійних розмірів після прання, релаксаціних характеристик, капілярності та повітропроникності текстильних матеріалів, зокрема трикотажу. Здійснено аналіз інноваційних видів сировини, що використовується у виробництві трикотажу білизняного призначення. Вибір сировини для виготовлення трикотажу білизняного призначення здійснено у відповідності до вимог, що висуваються до нижньої білизни військовослужбовців. Для забезпечення функції виведення пароподібної вологи з підодягового простору, антибактеріальної дії та високого ступеню дезодорації використано пряжу з вмістом волокон "DEO-W". Інноваційність даних волокон полягає у нейтралізації усіх видів запаху людського тіла та збереження заданих функціональних властивостей до 10 діб безперервного носіння нижньої білизни й протягом 50 циклів її прання. У рамках Освітнього інвестиційно-технологічного кластеру легкої промисловості, до складу якого входить КНУТД та ТОВ "РА.ДА" на базі промислових потужностей ПрАТ "Трикотажна фабрика "РОЗА" на однофонтурному круглов'язальному обладнанні 28 класу вироблено трикотажне полотно переплетення гладь з використанням пряжі з вмістом волокон "DEO-W". Досліджено споживні характеристики розроблених зразків трикотажу білизняного призначення, а саме: зміну лінійних розмірів після прання, деформаційні характеристики, капілярність, паро- та повітропроникність. Встановлено вплив введення у структуру трикотажу еластомерної нитки на його фізико-механічні характеристики. Розроблено зразки трикотажу, що рекомендується для виготовлення функціональної нижньої білизни військовослужбовців. Використання даних видів трикотажних полотен сприятиме оптимізації мікроклімату тіла, вологообміну та швидкому висиханню шкіри у ході експлуатації нижньої білизни та в цілому підвищити рівень якості речового майна.
Development of functional knitted fabrics to improve the properties of underwear for military serviceen. The work applies methods of analysis and synthesis of scientific and technical literature in the field of manufacturing of functional knitted fabrics for underwear. Standardized methods for studying the parameters of the structure, changes in linear dimensions after washing, relaxation characteristics, capillarity, and breathability of textile materials (in particular knitwear) were used. The analysis of the market of innovative types of raw materials used in the production of knitted underwear is carried out. The choice of materials for the manufacture of knitted underwear is provided in accordance with the requirements for the underwear of military personnel. To ensure the function of removing vaporous moisture from the underwear space, to provide antibacterial action and a high degree of deodorization yarn containing "DEO-W" fibers were used. The innovation of these fibers consists in the neutralization of all types of human body odor and preservation of the specified functional properties for up to 10 days of continuous wearing of underwear and the process of 50 washings of fabrics made of them. Within the framework of the Educational Investment and Technological Cluster of Light Industry (which includes KNUTD and LLC "RA.DA"), a plain knitted fabric was produced at PJSC Knitting Factory "ROSA" on the basis of yarn containing "DEO-W"fibers with the use of a single jersey circular knitting machine (28 Gauge). The consumer characteristics of the developed samples of knitted underwear have been studied, namely: the change in linear dimensions after washing, deformation characteristics, capillarity and breathability. The influence of the elastomeric thread upon physical and mechanical characteristics of the knitwear has been proved. The developed knitwear samples are recommended to be used in the process of manufacturing of functional underwear for the military personnel. The use of above-mentioned types of knitted fabrics will help to optimize the microclimate of the body, moisture exchange, rapid drying of the skin during the operation of underwear and, in general, increase the quality level of clothing.
DOI: 10.30857/2706-5898.2021.2.1
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18445
ISSN: 2706-5898
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Індустрія моди. Fashion Industry
Кафедра технології моди (ТМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IM_2021_N2_P026-033.pdf623,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.