Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/185
Title: Оцінювання динаміки розвитку потенціалу машинобудівних підприємств України у контексті інтеграційних процесів
Other Titles: Оценка динамики развития потенциала машиностроительных предприятий Украины в контексте интеграционных процессов
Assessment the potential development dynamics of Ukrainian machine-building enterprises in the context of integration
Authors: Гончар, О. І.
Keywords: потенціал підприємства
елементи потенціалу
управління потенціалом
формування
оцінка
розвиток
фактори розвитку
невизначеності
ризик
глобалізація
євроінтеграція
потенциал предприятия
элементы потенциала
управления потенциалом
формирование
оценка
развитие
факторы развития
неопределенности
риск
глобализация
евроинтеграция
potential of the enterprise
the elements of building management capacity
formation
evaluation
development
development factors
uncertainty
risk
globalization
European integration
Issue Date: 2015
Citation: Гончар, О. І. Оцінювання динаміки розвитку потенціалу машинобудівних підприємств України у контексті інтеграційних процесів / О. І. Гончар // Вісник КНУТД. - 2015. - № 1 (83) : Серія "Економічні науки". - C. 25-35.
Abstract: Використаний метод синтезу та аналізу при визначенні тенденцій та факторів, що впливають на формування і розвиток потенціалу машинобудівних підприємств України, метод класифікації при дослідженні елементів економічного потенціалу, метод абстрагування при обґрунтуванні основних підходів щодо удосконалення механізму управління потенціалом підприємств. У ході дослідження виявлено особливості та основні тенденції динаміки розвитку економічного потенціалу підприємств галузі машинобудування України і Хмельницької області. На основі узагальнень результатів PEST-аналізу та SWOT-аналізу машинобудівних підприємств Хмельниччини, визначені сильні та слабкі торони, переваги та недоліки, політичні, економічні, технологічні та соціальні фактори, що впливають на формування потенціалу підприємств, а також запропоновані основні вектори удосконалення управління потенціалом та основні етапи його здійснення. Обґрунтовано доцільність застосування науково-методичного підходу до вибору основних факторів, що визначають можливість та тенденції розвитку економічного потенціалу машинобудівних підприємств, інструментів управління процесами його оцінювання та формування, послідовність етапів реалізації. Обґрунтовані етапи формування стратегії управління потенціалом машинобудівних підприємств за умов євроінтеграції.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/185
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V83_P025-035.pdf387.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.