Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18546
Title: Художньо-композиційні особливості сучасної веб-ілюстрації мобільних ігрових додатків
Other Titles: Artistic-compositional features of modern web illustration of mobile game applications
Authors: Карагозян, Роксана
Головчанська, Євгенія
Мусієнко, Володимир
Keywords: геймдизайн
мобільні додатки
ігровий додаток
стиль
український фольклор
game design
mobile apps
game application
style
Ukrainian folklore
Issue Date: May-2021
Publisher: Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Citation: Карагозян Р. Художньо-композиційні особливості сучасної веб-ілюстрації мобільних ігрових додатків / Р. Карагозян, Є. Головчанська, В. Мусієнко // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Переяслав, 21 травня 2021 року. – Вип. 70. – Переяслав : Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2021. – С. 54-56.
Abstract: На основі аналізу історії геймдизайну та прототипів відомих ігор виявити тенденції дизайну ігрових додатків. Запропоновано дизайн, сюжет та стиль нового ігрового додатку, в основі якого ‒ герої українського фольклору.
Based on the analysis of the history of game design and prototypes of famous games to identify design trends in-game applications. The design, plot, and style of the new game application, based on the heroes of Ukrainian folklore, are offered.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18546
Faculty: Факультет дизайну
Department: Кафедра ергономіки і дизайну
Appears in Collections:Кафедра ергономіки і дизайну (ЕД)
Матеріали наукових конференцій та семінарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник_70_54-56.pdf375,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.