Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1858
Title: Системно-аналітичні засади проектування вітро-сонячних систем електроживлення
Authors: Каплун, В. В.
Осипенко, В. В.
Яцик, С. С.
Keywords: Вітро-сонячна система електроживлення
зовнішні критерії оптимальності
прогнозування
індуктивний метод
інформаційний моніторинг
Ветро-солнечная система электропитания
индуктивный метод
внешние критерии оптимальности
информационный мониторинг
прогнозирование
Wind-solar power system
external criteria of optimality
prediction
inductive method
information monitoring
Issue Date: 2012
Citation: Каплун В. В. Системно-аналітичні засади проектування вітро-сонячних систем електроживлення / В. В. Каплун, В. В. Осипенко, С. С. Яцик // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Техніка та енергетика АПК». – 2012. – Вип. 174, Ч. 1. – С. 130-136.
Source: Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Техніка та енергетика АПК»
Abstract: Запропоновано задачу прогнозу моментів переведення систем із активного стану в пасивний і навпаки вирішувати за допомогою індуктивного алгоритму прогнозування так званих «рідкісних» явищ. Сформульовано постановку задачі й наведено основні етапи її розв’язання.
Предложено задачу прогноза моментов перевода рассматриваемых энергетических систем из активного состояния в пассивное и наоборот предлагается решать с помощью индуктивного алгоритма прогнозирования так называемых «редких» событий. Сформулирована постановка задачи и приведены основные этапы ее решения.
In this paper the problem of forecasting the system switchover moments from active state in passive one and vice versa is proposed by means of inductive algorithm forecasting the so-called "rare" events. The problem is formulated and the basic stages of its solution are brought.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1858
Faculty: Навчально-науковий інститут інженерії та інформаційних технологій
Department: Кафедра енергоменеджменту та прикладної електроніки
ISSN: 2222-8594
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра комп'ютерної інженерії та електромеханіки (КІЕМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaplun_2012_P130-136.pdf260,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.