Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18585
Title: Організація щорічного студентського наукового міжнародного симпозіуму на кафедрі електрохімічної енергетики та хімії КНУТД
Other Titles: Organization of the annual student scientific international symposium at the Department of Electrochemical Power Engineering and Chemistry of KNUTD
Authors: Борисенко, Ю. В.
Keywords: міжнародний науковий симпозіум
вища освіта
освітня та наукова діяльність
international scientific symposium
higher education
educational
Issue Date: 2019
Citation: Борисенко Ю. В. Організація щорічного студентського наукового міжнародного симпозіуму на кафедрі електрохімічної енергетики та хімії КНУТД [Текст] / Ю. В. Борисенко // Promising materials and processes in applied electrochemistry – 2019 : monograph / ed.: V. Z. Barsukov, Yu. V. Borysenko, V. G. Khomenko, O. V. Linyucheva ; editor-in-chief V. Z. Barsukov. - Kyiv : KNUTD, 2019. - С. 17-30.
Source: Promising materials and processes in applied electrochemistry – 2019
Abstract: В роботі досліджено та узагальнено досвід організації щорічного студентського наукового міжнародного симпозіуму з прикладної електрохімії на кафедрі електрохімічної енергетики та хімії КНУТД. Застосовано історико-генетичний метод, який дозволяє розглянути можливість організації та щорічного проведення студентського наукового симпозіуму в рамках навчального і наукового функціонування кафедри в процесі її історичного розвитку у відповідності до запитів часу. Показано, що завдяки високим науковим досягненням кафедри та успішній підготовці студентів за пріоритетними напрямками світового розвитку, а також за активної підтримки споріднених кафедр провідних університетів України та Міжнародного електрохімічного товариства ISE, проведення міжнародного наукового симпозіуму стало не тільки можливим, але й необхідним та щорічним, і набуває з кожним роком все більшої значущості і престижності. Таким чином, щорічна плідна робота міжнародного наукового студентського симпозіуму є органічною частиною функціонування кафедри сучасного національного університету.
Research and generalization of the experience of organizing the annual student scientific international symposium on applied electrochemistry at the Department of Electrochemical Power Engineering and Chemistry of KNUTD. The historical-genetic method is applied, which allows considering the possibility of organizing and holding annual student scientific symposium within the framework of educational and scientific functioning of the department in the process of its historical development in accordance with the requests of time. It is shown that due to the high scientific researches of the department and successful preparation of students in the priority directions of world development, as well as with the active support of the related departments of leading universities in Ukraine and the International Electrochemical Society ISE, holding an international scientific symposium has become not only possible but also annual, and it acquires every year significance and prestige. Thereby, the organization and annual fruitful work of the international scientific student symposium is an organic part of the functioning of the department of the modern national university.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18585
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра хімічних технологій та ресурсозбереження (ХТР)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Promising_2019_P017-030.pdf1,09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.