Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/186
Title: Стратегії розвитку підприємства: теоретичні засади та особливості формування в умовах необхідності здійснення інноваційної діяльності
Other Titles: Стратегии развития предприятия: теоретические основы и особенности формирования в условиях необходимости осуществления инновационной деятельности
Erprise development strategy: theoretical aspects anf formation peculiarities in terms of necessity of innovative activity performance
Authors: Гарафонова, О. І.
Каленська, О. Л.
Keywords: стратегія розвитку
процес формування стратегії розвитку підприємства
легка промисловість
інноваційна діяльність
стратегия развития
процесс формирования стратегии развития предприятия
легкая промышленность
инновационная деятельность
development strategy
enterprise development strategy formation process
light industry
innovative activity
Issue Date: 2015
Citation: Гарафонова, О. І. Стратегії розвитку підприємства: теоретичні засади та особливості формування в умовах необхідності здійснення інноваційної діяльності / О. І. Гарафонова, О. Л. Каленська // Вісник КНУТД. - 2015. - № 1 (83) : Серія "Економічні науки". - C. 36-49.
Abstract: Обґрунтовано особливості формування стратегії розвитку промислового підприємства, визначено тенденції розвитку промислового потенціалу країни та підприємств легкої промисловості. Використаний метод класифікації при визначенні стратегій розвитку, метод синтезу та аналізу при побудові процесу формування стратегії розвитку підприємства, графічний метод при побудові темпу зростання промисловості України. Досліджено інноваційну діяльність промислових підприємств легкої промисловості України. Виявлено, що підприємства легкої промисловості недостатньо використовують потенціал впровадження інновацій, що свідчить про недостатню увагу промислових підприємств до впровадження сучасних методів інноваційного управління та вироблення комплексних стратегій управління бізнесом. Було визначено динаміку змін інноваційної діяльності підприємств легкої промисловості України.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/186
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V83_P036-049.pdf728.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.