Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/187
Title: Використання інтернет-середовища для просування освітніх послуг вищих навчальних закладів
Other Titles: Использование интернет-среды для продвижения образовательных услуг высших учебных заведений
Using of internet environment for promotion educational services of higher education establishments
Authors: Жарська, І. О.
Зіньковська, Д. В.
Keywords: кластерний аналіз
мережа Інтернет
конкурентна позиція
поведінка споживачів
контент
кластерный анализ
сеть Интернет
конкурентная позиция
поведение потребителей
контент
cluster analysis
Internet
competitive position
consumer behavior
content
Issue Date: 2015
Citation: Жарська, І. О. Використання інтернет-середовища для просування освітніх послуг вищих навчальних закладів / І. О. Жарська, Д. В. Зіньковська // Вісник КНУТД. - 2015. - № 1 (83) : Серія "Економічні науки". - C. 49-58.
Abstract: На основі аналізу сайтів вищих навчальних закладів проведена класифікація їх інформаційного наповнення, а також визначені рівні присутності ВНЗ в Інтернет-середовищі. Проведено опитування школярів, батьків і студентів Одеського національного економічного університету, сформовано три цільові сегменти споживачів освітніх послуг за спеціальністю «Маркетинг» і виділено їх інформаційні потреби. Запропоновано класифікацію інформації, поданої на web-сторінках кафедр маркетингу та інформаційне наповнення сайту кафедри маркетингу на основі потреб цільових сегментів.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/187
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V83_P049-058.pdf338.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.