Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18852
Title: Definition of the main features of material assemblies for thermal protective clothing during external high-temperature effect modelling
Other Titles: Opredelitev glavnih značilnosti modeliranja kompletov materialov za zaščitna oblačila pri visokih okoljskih temperaturah
Authors: Ostapenko, Nataliia
Kolosnichenko, Marina
Tretiakova, Larysa
Lutsker, Tatyana
Pashkevich, Kalina
Rubanka, Alla
Tokar, Halyna
Keywords: laboratory testing
personal protective equipment
uptime
the level of reliability
industrial hazardous
multi-layered material assemblies
metallurgy
thermal aging
osebna varovalna oprema
dejavniki tveganja v industriji
večplastni kompleti materialov
metalurgija
toplotno staranje
Issue Date: 2021
Citation: Definition of the main features of material assemblies for thermal protective clothing during external high-temperature effect modelling / N. Ostapenko, M. Kolosnichenko, L. Tretiakova, T. Lutsker, K. Pashkevich, A. Rubanka, H. Tokar // Tekstilec. – 2021. – Volume 64, Issue 2. – P. 136-148.
Source: Tekstilec
Abstract: A computational-experimental method of material selection for thermal protective clothing design is proposed in this article. The intended operating temperature of the garment lies within the range of 40-170°С. The prerequisite for the research was the lack of information regarding changes in the physical-mechanical and ergonomic characteristics of material assemblies during their use under high-temperature conditions. During the initial stage of research, there was a problem associated with the selection of the most important and the exclusion of the least significant indicators, in order to further reduce the number of experimental tests in laboratory and industrial conditions. The authors used the method of expert evaluations to solve the problems related to the selection of the most significant indicators for material assemblies. Material assemblies were formed by varying the combinations of heat-resistant, heat-insulation and lining layers of materials. Initial information for the proposed method was obtained from the experimental tests of sixteen material assemblies. According to the results of the ranking, the main parameters of material assemblies were identified as follows: the temperature range for which the use of clothing is intended, thickness, mass per unit density, rupture resistance, relative tearing elongation, change in linear dimensions during mechanical loads, air permeability and change in assembly thickness during cyclic loads. It was established that the assembly that includes heat-resistant material of the Nomex comfort N.307 220 top, Nomex Serie 100 heat-insulation lining and Nomex TER 135 lining provides the necessary level of protection, reliability and ergonomics, and meets cost requirements.
V članku je predlagana računsko-eksperimentalna metoda izbire materialov za oblikovanje toplotnozaščitnih oblačil v predvidenem temperaturnem okolju 40-170°С. Informacije o spremembi fizikalno-mehanskih in ergonomskih lastnosti kompletov materialov pod vplivom visokotemperaturnih učinkov, ki so bile potrebne za raziskavo, niso bile poznane. V začetni fazi raziskave je bilo treba določiti najpomembnejše in izključiti najmanj vplivne kazalnike, kar je omogočilo nadaljnje zmanjševanje števila eksperimentalnih testov v laboratorijskih in industrijskih razmerah. Avtorji so z metodo ekspertnih evalvacij odpravili probleme, povezane z izbiro najpomembnejših kazalnikov kompletov materialov. Kompleti materialov so bili oblikovani s kombiniranjem toplotnoodpornih in toplotnoizolativnih materialov in materialov za podloge. Vhodne informacije za predlagano metodo so pridobili z eksperimentalnimi meritvami šestnajstih kompletov materialov. Glede na rezultate razvrstitve so bili opredeljeni bistveni parametri priprave kompletov materialov, in sicer temperaturno območje, za katero je namenjena raba oblačila, debelina, ploščinska masa, odpornost proti trganju, relativno raztezanje pri trganju, sprememba dimenzij med mehanskim obremenjevanjem, zračna prepustnost in sprememba debeline kompleta pri cikličnih obremenitvah. Ugotovljeno je bilo, da potrebno raven zaščite, zanesljivosti, ergonomije in stroškov zagotavlja komplet, ki je vseboval toplotno odporen material Nomex comfort N.307 220, toplotno izolativno plast Nomex Serie 100 in podlogo Nizdelan TER 135.
DOI: 10.14502/Tekstilec2021.64.136-148
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18852
Faculty: Факультет дизайну
Department: Кафедра ергономіки і дизайну
Кафедра мистецтва та дизайну костюма
ISSN: 0351-3386 (Print)
2350-3696 (Online)
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра моди та стилю (МС)
Кафедра мистецтва та дизайну костюма (МДК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P136-148.pdf389,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.