Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18935
Title: Досвід дистанційного викладання художніх дисциплін студентам освітньої програми "Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості"
Other Titles: Experience in distance teaching of art disciplines to educational students programs "Modeling, design and decoration of consumer industry products"
Authors: Приходько-Кононенко, І. О.
Головчанська, Є. О.
Keywords: дистанційне навчання
художні дисципліни
комунікація зі студентами
distance teaching
art disciplines
communication with students
Issue Date: 2021
Citation: Приходько-Кононенко І. О. Досвід дистанційного викладання художніх дисциплін студентам освітньої програми "Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості" / І. О. Приходько-Кононенко, Є. О. Головчанська // Moderní aspekty vědy : svazek XІII mezinárodní kolektivní monografie / Tým autorů. – Česká republika : Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o. ; Publishing Group "Vědecká perspektiva", 2021. – P. 356-367.
Source: Moderní aspekty vědy
Modern aspects of science
Abstract: Одним з останніх найпотужніших викликів сучасності стала світова пандемія COVID-19 та перехід на дистанційне навчання. Такі зміни у формі освіти викликали чимало справедливих запитань щодо збереження якості навчання студентів. При цьому важливу роль відіграє застосування сучасних платформ для проведення занять, належної підготовки занять педагогом, налагодження комунікації між педагогом і студентами, мотивація, самоорганізація і самодисципліна студентів.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18935
Faculty: Факультет дизайну
Department: Кафедра ергономіки і дизайну
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра моди та стилю (МС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mono_Česká_republika_2021_P356-367.pdf627,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.