Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18966
Title: Комп’ютерна реалізація алгоритмічних та програмних компонентів прикладних задач систем автоматизованого проектування
Authors: Щербань, В. Ю.
Когород, Г. О.
Чупринка, Н. В.
Волівач, А. П.
Кириченко, А. М.
Keywords: алгоритм
математична модель
системи лінійних рівнянь
трансцендентні рівняння
алгебраїчні рівняння
диференціальні рівняння
чисельне інтегрування
інтерполяція
екстраполяція
апроксимація
оптимізація
точність вимірювання
надлишкові вимірювання
фізичні величини
багатократні вимірювання
сенсор
логарифмічна функція перетворення сенсора
квадратична функція перетворення сенсора
кубічна функція перетворення сенсора
лінійна функція перетворення
поліноміальна функція перетворення
діапазон високоточних вимірювань
галантерейні вироби
декоративні елементи
зовнішні контури деталей
програмне забезпечення
інтерактивне проектування деталей
освітній процес закладів вищої освіти
ризики освітнього процесу
регресійна модель
освітня програма
метод нечіткого кластерного аналізу
нитка
направляюча
круглов’язальна машина
напрямна великої кривизни
система подачі нитки
коефіцієнт тертя
форма тора
нелінійна функція перетворення
Issue Date: 2021
Publisher: Освіта України
Citation: Комп’ютерна реалізація алгоритмічних та програмних компонентів прикладних задач систем автоматизованого проектування : колективна монографія / В. Ю. Щербань, Г. О. Когород, Н. В. Чупринка, А. П. Волівач, А. М. Кириченко. – Київ : Освіта України, 2021. – 645 с.
Abstract: Наведені результати досліджень з питань комп’ютерної реалізації алгоритмічних, математичних та програмних компонентів систем автоматизованого проектування, спрямованих на розвиток наукових засад та методології створення нових, ефективних систем автоматизованого проектування. Отримані нові алгоритми та програмне забезпечення для удосконалення існуючих та розробку нових систем автоматизованого проектування. Призначена для широкого кола викладачів, науковців, аспірантів, магістрів та студентів спеціальності 122 – комп’ютерні науки, профільних вищих навчальних закладів, інженерно-технічних працівників комп’ютерної галузі.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18966
Faculty: Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій
Department: Кафедра комп'ютерних наук
Кафедра інформаційних та комп'ютерних технологій
ISBN: 978-617-8077-02-0
Appears in Collections:Наукові видання (Монографії)
Кафедра інформаційних та комп'ютерних технологій (ІКТ)
Кафедра комп'ютерних наук (КН)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20211117_307.pdf8,77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.