Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1897
Title: Выявление профессионально значимых координационных качеств у будущих дизайнеров
Other Titles: Виявлення професійно важливих координаційних якостей у майбутніх дизайнерів.
Determination of future designers’ professionally important coordination qualities
Authors: Колумбет, А. Н.
Черновский, С. М.
Keywords: студенты
дизайнеры
специализированное физическое воспитание
профессионально-прикладная физическая подготовка
студенти
дизайнери
спеціалізоване фізичне виховання
професійно-прикладна фізична підготовка
students
designers
specialized physical education
professional-applied physical training
Issue Date: 2016
Citation: Колумбет А. Н. Выявление профессионально значимых координационных качеств у будущих дизайнеров / А. Н. Колумбет, С. М. Черновский // Физическое воспитание студентов. — 2016. — № 2. — С. 38-44.
Source: Физическое воспитание студентов
Physical education of students
Abstract: Выявлено двигательные способности студенток, которые в наибольшей степени влияют на успешность профессиональной деятельности дизайнера. Выявлено, что все показатели профессиональных качеств будущих дизайнеров взаимосвязаны с показателями определенных видов координационных проявлений. Отмечается высокая взаимосвязь с кинестетическими показателями и профессиональным мастерством студенток. Выявлено, что быстрота, переключение и сосредоточенность внимания тесно связаны с вниманием, оперативной памятью, точностью воспроизведения полученной информации. Для успешного профессионального роста студенток-дизайнеров необходимо развивать кинестетические, реагирующие и ориентационные координационные качества. Эти качества необходимы для быстрого и эффективного решения профессиональных задач, связанных с необходимостью точного восприятия в кратчайшие сроки и удержания в памяти большого объёма пространственной информации.
Виявлено рухові здібності студентів, які найбільшою мірою впливають на успішність професійної діяльності дизайнера. Виявлено, що всі показники професійних якостей майбутніх дизайнерів взаємопов’язані з показниками певних видів координаційних проявів. Відзначається високий взаємозв’язок з кінестетичними показниками і професійною майстерністю студенток. Виявлено, що швидкість, перемикання і зосередженість уваги тісно пов’язані з увагою, оперативною пам’яттю, точністю відтворення отриманої інформації. Для успішного професійного зростання студенток-дизайнерів необхідно розвивати кінестетичні і орієнтаційні координаційні якості. Ці якості необхідні для швидкого і ефективного вирішення професійних завдань, пов’язаних з необхідністю точного сприйняття в найкоротші терміни і утримання в пам’яті великого обсягу просторової інформації.
DOI: 10.15561/20755279.2016.0206
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1897
Faculty: Факультет культурних і креативних індустрій
Department: Кафедра фізичного виховання та здоров'я
ISSN: 2075-5279
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра фізичного виховання та здоров'я (ФВЗ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20160616_102rus.pdfРосійською мовою489,86 kBAdobe PDFView/Open
20160616_102eng.pdfАнглійською мовою426,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.