Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18972
Title: Набуття майбутніми вчителями лексичної компетентності у контексті соціокультурної освіти вищого мовного навчального закладу
Other Titles: The development of socio-cultural competence and students' training for intercultural communication
Authors: Білоус, Аліна Анатоліївна
Keywords: мовні реалії
топоніми
семантика
лексична компетентність
соціокультурної освіти
лексичні одиниці
language realities
toponyms
semantics
lexical competence
socio-cultural education
Issue Date: Oct-2021
Publisher: Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Citation: Білоус А. А. Набуття майбутніми вчителями лексичної компетентності у контексті соціокультурної освіти вищого мовного навчального закладу / А. А. Білоус // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Переяслав, 19 жовтня 2021 року. – Вип. 73. – Переяслав : Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2021. – С. 30-31.
Abstract: У статті акцентується увага до розвитку соціокультурної компетентності та підготовки студентів до міжкультурного спілкування. Стверджується, що зорієнтованість викладача на професійно спрямоване ознайомлення студентів з національними реаліями, фоновою лексикою, реаліями щоденного життя, засобами афористичності, лексичними одиницями з національно-культурним компонентом покликана допомогти студенту підготуватися до міжкультурного спілкування.
The article focuses on the development of socio-cultural competence and students’ training for intercultural communication. The paper argues the teacher's focus on professionally oriented students’ training with national realities, background vocabulary, realities of everyday life, means of aphorisms, lexical units with national-cultural component is meant to help students in training for intercultural communication.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18972
Faculty: Інститут права та сучасних технологій
Department: Кафедра філології та перекладу (ФП)
Appears in Collections:Кафедра філології та перекладу (ФП)
Матеріали наукових конференцій та семінарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник73_P030-031.pdf314,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.