Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18973
Title: Виміри конститування влади розуму в європейській соціальності як важливого теоретичного інструментарію дослідження громадянського суспільства
Authors: Білоус, Аліна Анатоліївна
Keywords: громадянське суспільство
свідомість
державна влада
влада розуму
політична раціональність
громадянин
civil society
consciousness
state power
power of mind
political rationality
citizen
Issue Date: Oct-2021
Publisher: Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Citation: Білоус А. А. Виміри конститування влади розуму в європейській соціальності як важливого теоретичного інструментарію дослідження громадянського суспільства / А. А. Білоус // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Переяслав, 19 жовтня 2021 року. – Вип. 73. – Переяслав : Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2021. – С. 112-115.
Abstract: У статті на основі аналізу літератури визначено, що дослідження проблематики громадянського суспільства методологічно пов’язано з утвердженням вимірів політичної раціональності в західних суспільствах. Докладно окреслені виміри конституювання влади розуму в європейській соціальності.
Based on the analysis of the literature the article determines that the study of civil society is related methodologically to the approval of dimensions of political rationality in Western societies. The dimensions of the constituting of the power of mind in European society are outlined in detail.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18973
Faculty: Інститут права та сучасних технологій
Department: Кафедра філології та перекладу (ФП)
Appears in Collections:Кафедра філології та перекладу (ФП)
Матеріали наукових конференцій та семінарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник73_P112-115.pdf326,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.