Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18997
Title: Класифікація витрат підприємства в умовах цифровізації управлінського обліку
Other Titles: Classification of enterprise expenses in the conditions of digitalization of management accounting
Authors: Матюха, Микола Миколайович
Keywords: управлінський облік
витрати
класифікація
цифровізація
Issue Date: Nov-2021
Publisher: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В. С.
Citation: Матюха М. М. Класифікація витрат підприємства в умовах цифровізації управлінського обліку / М. М. Матюха // Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аудиту, оподаткування та аналізу в умовах міжнародної інтеграції : збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Херсон, 17-18 листопада 2021 року. – Херсон : Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2021. – С. 202-204.
Abstract: Для переважної більшості підприємств питання ведення управлінського обліку в умовах застосування цифрових технологій дедалі стає актуальним. Основними причинами впровадження та ведення цифровізації управлінського обліку стають принципи: забезпечення планування, координації, контролю виробництва та мотивації менеджерів за допомогою системи бюджетування; надання керівництву підприємства необхідної та достатньої інформації для прийняття оперативних та стратегічних управлінських рішень (вибір оптимального асортименту продукції та обсягу виробництва, встановлення ціни, оптимізація структури виробничих витрат тощо).
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18997
Faculty: Факультет управління та бізнес-дизайну
Department: Кафедра цифровізації та бізнес-консалтингу
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Матюха_Репозитарій_17-18_листопада_2021.pdf218,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.