Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19016
Title: Вплив параметрів процесу в'язання кулірного трикотажу на втрату міцності високомолекулярних поліетиленових ниток
Other Titles: Influence of knitting process on loss of high-molecular polyethylene yarns strength
Authors: Боброва, Світлана Юріївна
Галавська, Людмила Євгеніївна
Безсмертна, Вікторія Ігорівна
Keywords: кулірний трикотаж
переплетення гладь
глибина кулірування
розривальне навантаження
сировина підвищеної міцності
поліетиленова нитка
втрата міцності
weft knitwear
plain knitted fabric
knockover depth
breaking load
high strength materials
polyethylene yarn
loss of yarn strength
Issue Date: 2021
Citation: Боброва С. Ю. Вплив параметрів процесу в'язання кулірного трикотажу на втрату міцності високомолекулярних поліетиленових ниток / С. Ю. Боброва, Л. Є. Галавська, В. І. Безсмертна // Вісник Хмельницького національного університету. Серія : Технічні науки. – 2021. – № 1 (293). – С. 176-182.
Source: Вісник Хмельницького національного університету. Серія : Технічні науки
Herald of Khmelnytskyi national university. Technical sciences
Abstract: У статті представлено результати дослідження впливу умов в'язання та заправних даних в’язального обладнання на втрату міцності кулірного трикотажу з високомолекулярних поліетиленових ниток. Встановлено, що визначальний вплив на величину розривального навантаження на нитку після її переробки на в'язальному обладнанні має величина лінійної густини нитки. На втрату міцності нитки після в'язання найбільший вплив має зусилля відтягування полотна. Одержані регресійні залежності, що характеризують вплив технологічних параметрів на втрату міцності високомолекулярної поліетиленової нитки, можуть бути використані для встановлення оптимальних параметрів в'язання трикотажу, призначеного для виготовлення засобів індивідуального захисту або іншого асортименту виробів технічного призначення з високими показниками міцності та стійкості до різних механічних ушкоджень.
The article presents results of the study of the influence of knitting conditions and setting-up parameters on the loss of strength of weft knitted fabrics made of high molecular weight polyethylene yarns. For knitted fabrics manufacturing ultra high molecular weight polyethylene yarn 44.4 tex and 44.4x3 tex is used. The experimental knitting samples were made by plain structure at flat knitting machine 8-gauge. The breaking characteristics of the yarns are set in accordance with DSTU ISO 2062: 2004 on tensile-testing machine KT-7010AZ. As a result of the complete three-factor experiment, regression mathematical models were obtained that adequately describe the influence of knitting parameters on the breaking load and loss of strength of polyethylene threads after their processing into the knitwear structure. As the controlled factors knockover depth, takedown traction and the linear density of the yarn were chosen. The linear density of a polyethylene yarn has a decisive influence on the breaking load of the yarn value after knitting. The takedown traction has the greatest effect on the loss of strength of the yarn after its processing into the knitting structure. It is established that the minimum of loss of yarn strength can be achieved with the maximum level of knockover depth h = 3.5 mm, the maximum linear density of polyethylene yarn T = 132 tex and the minimum level of takedown traction Q = 1659.9 sH. The obtained regression dependences characterizing the influence of technological parameters on the loss of strength of high molecular weight polyethylene yarn can be used to establish the optimal parameters for knitting of high-strength knitted fabrics for personal protective equipment or other technical products with high strength and resistance to various mechanical damage.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19016
Faculty: Факультет індустрії моди
Department: Кафедра технології та дизайну текстильних матеріалів
ISSN: 2307-5732
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра технології моди (ТМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вісник_ХНУ_2021_1_С_176-182.pdf764,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.