Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19147
Title: Дизайн в контексті самоідентифікаційних соціокультурних практик
Authors: Колісник, О. В.
Keywords: самоідентифікація
соціо-філософські аспекти
взаємовплив
дизайн самоідентифікації людини
соціальні складові дизайну самоідентифікації
біхевіористські складові дизайну самоідентифікації
екзистенційні параметри визначення самоідентифікації
аналітико-постмодерне бачення дизайну самоідентифікації
комунікаційний вимір дизайну самоідентифікації людини
герменевтичний вимір дизайну самоідентифікації людини
наративний вимір дизайну самоідентифікації людини
самість
ідентичність
феномен самоідентифікації
переконуючий дизайн
поведінкова орієнтація
соціум
сучасна американська філософія
концепція творення ідентичності Ч. Тейлора
мораль
соціальний параметр
самоздійснення людини
Ч. Тейлор
А. Макінтайр
Ф. Фукуяма
Grand Narrative
соціокультурний дискурс
Річард Рорті
екзистенційні самоідентифікаційні виміри дизайну людини
герменевтичні самоідентифікаційні виміри дизайну людини
біхевіористські самоідентифікаційні виміри дизайну людини
філософія тіла О. Лоуена
О. Лоуен
ментальне
фізичне
Б. Скіннер
Д. Деннет
ментальні феномени
Дж. Сьорл
герменевтика дизайну самоідентифікації людини
постмодерний дизайн ідеї самоідентифікації людини
деконструктивістська модель дизайну самоідентифікації людини
інтенціональна свідомість
аналітично-постмодерний параметр дизайну самоідентифікації
концепція інтенціональності Дж. Сьорля
репрезентація самоідентифікації
філософська парадигма
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Колісник О. В. Дизайн в контексті самоідентифікаційних соціокультурних практик : монографія / О. В. Колісник. – Київ : КНУТД, 2020. – 224 с.
Abstract: У монографії аналізуються інтерпретації параметрів дизайну самоідентифікаційних практик людини на грунті досліджень американських мислителів другої половини ХХ ст.: Ч. Тейлора, А. Макінтайра, Р. Рорті, Д. Деннета, Дж. Сьорля, Б. Скіннера, О. Лоуена. Досліджуються запропоновані даними філософами способи розгляду самоідентифікаційної проблематики, пояснення джерел та формоутворюючих механізмів, що приймають участь у створенні дизайну самої людини як цілісної системи у соціокультурному просторі сьогодення. Акцентується увага на явищі переконуючого дизайну, який також впливає на самоідентифікаційні процеси у свідомості людини, як будь-який артефакт дійсності. Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, студентів творчих та гуманітарних спеціальностей, усіх зацікавлених соціокультурною та філософською проблематикою.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19147
Faculty: Факультет дизайну
Department: Кафедра образотворчого мистецтва та графічного дизайну
ISBN: 978-617-7506-61-3
Appears in Collections:Наукові видання (Монографії)
Кафедра графічного дизайну (ГД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kolisnyk_mono_2020.pdf1,57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.