Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19154
Title: Управління антикризовою діяльністю підприємства
Other Titles: Управление антикризисной деятельностью предприятия
Authors: Хаустова, Є. Б.
Рильський, Михайло Олегович
Keywords: антикризове управління
діяльність підприємства
інноваційний розвиток
криза
стратегія
управління
фінансова криза
Issue Date: Dec-2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Рильський М. О. Управління антикризовою діяльністю підприємства : дипломна магістерська робота за спеціальністю 073 Менеджмент / М. О. Рильський ; наук. кер. Є. Б. Хаустова ; рец. Н. А. Крахмальова. – Київ : КНУТД, 2021. – 124 с.
Abstract: Дипломну магістерську роботу присвячено дослідженню теоретичних задач та обґрунтуванню практичних напрямів удосконалення системи управління антикризовою діяльністю підприємства. На підставі проведеної аналітичної оцінки управління антикризовою діяльністю ТОВ "Агатіс Грін" розроблено заходи щодо її удосконалення. Розроблена та обґрунтована стратегія "інноваційного розвитку" для ТОВ "Агатіс Грін", стратегічною метою впровадження якої є збільшення обсягів збуту будівельно-монтажних робіт та послуг за допомогою застосування сучасних інновацій в будівництві. Запропоновано створити групу антикризового управління, яка буде складається із фінансових менеджерів підприємства. Головною метою групи антикризового управління є превентивне антикризове управління, яке ґрунтується на своєчасній ідентифікації кризових явищ і передбачає розробку заходів, спрямованих на запобігання кризовим ситуаціям. Запропоновані заходи раннього виявлення та подолання фінансової кризи є інструментом системи раннього виявлення і подолання кризових явищ, тобто комплексом організаційних, інформаційних, методичних та управлінських процедур, призначених для розробки дієвої антикризової програми, що відповідатиме інтересам ТОВ "Агатіс Грін".
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19154
Faculty: Факультет управління та бізнес-дизайну
Department: Кафедра смарт-економіки
Кафедра підприємництва та бізнесу
Appears in Collections:Кафедра смарт-економіки (СЕ)
Магістерські роботи
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplom073_Rylskiy_Khaustova.pdf1,12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.