Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19156
Title: Особливості застосування тайм-менеджменту в педагогічній діяльності
Other Titles: Features of application of time management in education
Authors: Александрович, Тетяна Зігфридівна
Малинка, Микола Миколайович
Keywords: методи
педагогічна діяльність
самоменеджмент
тайм-менеджмент
технології
час
methods
education
self-management
time-management
technologies
time
Issue Date: 2021
Citation: Александрович Т. З. Особливості застосування тайм-менеджменту в педагогічній діяльності / Т. З. Александрович, М. М. Малинка // Rozwój nowoczesnej edukacji i nauki - stan, problemy, perspektywy. Tom 6: Projektowanie badań społecznych i humanistycznych = Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том 6: Проєктування суспільних та гуманітарних досліджень : колективна монографія / за наук. ред.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький. – Конін - Ужгород - Перемишль - Херсон : Посвіт, 2021. – С. 7-13.
Source: Rozwój nowoczesnej edukacji i nauki – stan, problemy, perspektywy. Tom 6: Projektowanie badań społecznych i humanistycznych
Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том 6: Проєктування суспільних та гуманітарних досліджень
Abstract: У дослідженні стверджується, що застосування тайм-менеджменту є необхідною умовою в роботі будь-якого фахівця, у тому числі й педагога. Автори аналізують методи та технології, якими користується тайм-менеджмент для планування життєдіяльності людини (залежно від сфери діяльності, характеру тощо). Також у роботі подано практичне застосування технологій та методів тайм-менеджменту в освітянській діяльності. Дослідники виокремлюють ті засоби тайм-менеджменту, які найкраще сприяють покращенню роботи педагога: позбавлення від "пожирачів часу"; чітке планування і формування кінцевих термінів виконання завдань; циклічність роботи, до яких можна підготуватися заздалегідь; уміння відділяти професійні справи від особистих; бути виваженим, коректним, толерантним зі співробітниками; використання технічних засобів для раціоналізації робочого часу. Дослідження засвідчує, що за умови застосування методів і технологій тайм-менеджменту у своїй професійній діяльності можна стати не тільки успішною, а й щасливою людиною, оскільки це допоможе уникнути зайвих стресів, значно покращить самопочуття.
It is argued in the study that the use of time management is a necessary condition in the work of any specialist, including educators. The authors analyze the methods and technologies used by time management to plan human life (depending on the field of activity, character, etc.). Besides, practical application of technologies and methods of time management in educational activities are presented in the article. The researchers single out those time management tools that best help improve the educator’s work: getting rid of "time wasters"; clear planning and formation of deadlines for tasks; cyclical work, for which one can be prepared in advance; ability to separate professional affairs from personal ones; to be balanced, correct, tolerant with employees; use of technical means to rationalize working hours. The study shows that if you use the methods and technologies of time management in your professional activity, you can become not only successful but also happy, because it will help to avoid unnecessary stress and significantly improve the way you feel.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19156
Faculty: Інститут комп'ютерних технологій та дизайну
Department: Кафедра дизайну та гуманітарних дисциплін (ДГД)
ISBN: 978-83-60374-99-3
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра дизайну та гуманітарних дисциплін (ДГД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aleksandrovych_T_Malynka_M_Features_of_application_of_time_management_in_education.pdf237,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.