Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19236
Title: Проектування системи моделей верхнього одягу та технологічного процесу їх виготовлення в умовах промислового виробництва з раціональним використанням одягових натуральних шкір
Other Titles: Проектирование системы моделей верхней одежды и технологического процесса их изготовления в условиях промышленного производства с рациональным использованием одежной натуральной кожи
Designing a system of models of outerwear and the technological process of their manufacture in industrial production conditions with the rational use of natural leather clothing
Authors: Яценко, М. В.
Бабенко, Вікторія Ігорівна
Keywords: одяг
натуральна шкіра
куртка
метод обробки
конструювання
технологія
проєктування
одежда
натуральная кожа
метод обработки
конструирование
технология
проектирование
clothing
leather
jacket
processing method
technology
design
Issue Date: Dec-2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Бабенко В. І. Проектування системи моделей верхнього одягу та технологічного процесу їх виготовлення в умовах промислового виробництва з раціональним використанням одягових натуральних шкір : дипломний магістерський проєкт за спеціальністю 182 Технології легкої промисловості / В. І. Бабенко ; наук. кер. М. В. Яценко ; рец. С. В. Донченко. – Київ : КНУТД, 2021. – 124 с.
Abstract: Дипломний магістерський проєкт присвячено розробці конструкції та технології виготовлення курток жіночих з натуральної шкіри. В роботі здійснений підбір модифікацій, обґрунтування технології на основі аналізу методів обробки, вибір обладнання та режимів обробки. Автором проведено обґрунтування раціонального використання одягових натуральних шкір для виготовлення верхнього одягу.
Дипломный магистерский проект посвящен разработке конструкции и технологии изготовления курток женских из натуральной кожи. В работе осуществлен подбор модификаций, обоснование технологии на основе анализа методов обработки, выбор оборудования и режимов обработки. Автором проведено обоснование рационального использования одежных натуральных кож для изготовления верхней одежды.
The master's degree project is devoted to the development of the design and manufacturing technology of women's jackets made of leather. The work carried out the selection of modifications, justification of the technology based on the analysis of processing methods, the choice of equipment and processing modes. The author substantiated the rational use of natural clothing leather for the manufacture of outerwear.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19236
Faculty: Факультет індустрії моди
Department: Кафедра технології та конструювання швейних виробів
Appears in Collections:Магістерські роботи
Кафедра моди та стилю (МС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplom182_Babenko_Yatsenko.pdf2,05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.