Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19252
Title: Дослідження ефекту просторового змішування кольорів у формуванні орнаменту трикотажного полотна та розробка жіночих трикотажних виробів в етнічному стилі
Other Titles: Исследование эффекта пространственного смешения цветов в формировании орнамента трикотажного полотна и разработка женских трикотажных изделий в этническом стиле
Research of the effect of spatial mixing of colors in the formation of the ornament of knitted fabric and the development of women's knitwear in ethnic style
Authors: Дзикович, Тетяна Анатоліївна
Харченко, Зоя Миколаївна
Keywords: орнамент
український жіночий виріб
дизайн-проектування текстильних об’єктів
етнічний стиль
колір
меланж
жакардове переплетення
напіввовняна пряжа
віскозна пряжа
трикотаж
змішування кольорів
ethnic style
ornament
jacquard knitwear
viscose
semi-wool
color mixing
Issue Date: Dec-2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Харченко З. М. Дослідження ефекту просторового змішування кольорів у формуванні орнаменту трикотажного полотна та розробка жіночих трикотажних виробів в етнічному стилі : дипломна магістерська робота за спеціальністю 182 Технології легкої промисловості / З. М. Харченко ; наук. кер. Т. А. Дзикович ; рец. Л. Є. Галавська. – Київ : КНУТД, 2021. – 68 с.
Abstract: Мета – виготовлення жіночої трикотажної сукні в етнічному стилі з українським орнаментом "Дерево життя". Виріб призначений як для повсякденного, так і для святкового використання. Для досягнення поставленої мети проаналізовано орнамент "Дерево життя" різних регіонів України, його символічне значення в залежності від сфери використання текстильного виробу, оздобленого даним орнаментом. Здійснено вибір виду переплетення, проведено аналіз ефекту змішування пряжі різноманітної кольорової гами, обрано сировинний склад пряжі для виготовлення виробу та тип в'язального обладнання. У роботі представлено елементи орнаменту "Дерево життя", образ символу. Проаналізовано кольоровий ефект меланжу, що утворюється на трикотажних полотнах при поєднанні пряжі різних кольорів. Досліджено вплив виду переплетення на ширину полотна. Розроблено ескізний проект жіночої сукні, оздобленої орнаментом "Дерево життя", який формується на трикотажному полотні безпосередньо у процесі в'язання деталі виробу.
The goal is to make a women's knitted dress in ethnic style with the Ukrainian ornament "Tree of Life". The product is designed for both everyday and holiday use. To achieve this goal, ornaments were made in different regions of Ukraine, in which parts of the country used this ornament, which means. We selected the type of weave, color mixing, raw materials and equipment for the manufacture of this product. The paper presents the elements of the ornament "Tree of Life", the image of the symbol of the ox. The color effect of melange formed on knitted fabrics with a combination of yarns of different colors is analyzed. The influence of the type of weave on the width of the canvas was studied.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19252
Faculty: Факультет індустрії моди
Department: Кафедра технології та дизайну текстильних матеріалів
Appears in Collections:Магістерські роботи
Кафедра технології моди (ТМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplom182_Kharchenko_Dzykovych.pdf4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.