Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19253
Title: Проєктування технологічного процесу виготовлення сукні жіночої в умовах промислового виробництва з розробкою дидактичного проєкту підготовки кравців
Other Titles: Designing and technological process of making a women's dress in industrial production with the development of a didactic project for tailors
Authors: Кириченко, Римма Вікторівна
Овсієнко, Руслана Олегівна
Keywords: сукня жіноча
технологія виготовлення
конструювання одягу
плани занять
дидактичний проєкт
women's dress
manufacturing technology
clothing design
lesson plans
didactic project
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Овсієнко Р. О. Проєктування технологічного процесу виготовлення сукні жіночої в умовах промислового виробництва з розробкою дидактичного проєкту підготовки кравців : дипломний магістерський проєкт за спеціальністю 015.36 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) / Р. О. Овсієнко ; наук. кер. Р. В. Кириченко ; рец. О. М. Внукова. – Київ : КНУТД, 2021. – 102 с.
Abstract: В дипломному проєкті спроєктовано сукню жіночу для молодшої та середньої вікових груп. Базову модель виробу спроєктовано на типову фігуру, першої та другої повнотних груп. Проаналізовано методи обробки швейного виробу. Розроблено технологічну документацію на виготовлення сукні жіночої. Розроблено потокову лінію швейного цеху. В рамках методичного розділу дипломного проєкту проаналізовано трудову діяльність кравців, проведено методичний аналіз навчально-програмної документації. Розроблено дидактичний проєкт за темою "Виготовлення виробів платтяно-блузочного асортименту нескладної технологічної обробки" підготовки кравців швейної галузі на прикладі проєктування технологічного процесу виготовлення сукні жіночої в умовах промислового виробництва, також поурочно-тематичний план на тему "Виготовлення сукні нескладної технологічної обробки", розроблені план та план-конспект уроку, складена інструкційно-технологічна карта та тестові завдання для перевірки знань учнів, надано методичні рекомендації щодо проведення уроків.
In the graduation project, a woman's dress was designed for younger and middle-aged groups. The basic model of the product is designed for a typical figure, the first and second complete groups. We analyzed the methods of processing a sewing product. We developed the technological documentation for the manufacture of a woman's dress. We designed a sewing shop flow line. Within the methodical section of the diploma project the labor activity of tailors is analyzed, the methodical analysis of educational and program documentation is carried out. A didactic project on "Manufacturing of dresses and blouses assortment of simple technological processing" training of tailors in the garment industry on the example of designing the technological process of making women's dresses in industrial production, as well as lesson-thematic plan on "Manufacturing dresses simple technological processing", lesson plan and syllabus, instructional-technological map and test tasks for testing students' knowledge, methodical recommendations for conducting lessons.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19253
Faculty: Факультет індустрії моди
Department: Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну
Appears in Collections:Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну (ПОСТД)
Магістерські роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplom015.36_Ovsienko_Kyrychenko.pdf2,24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.