Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19273
Title: Розробка ранозагоювального препарату на основі солодки голої екстракту сухого
Other Titles: Development of a wound-healing drug based on licorice bare dry extract
Authors: Нікітіна, О. О.
Дьорка, Олена Ігорівна
Keywords: солодка гола
екстракт
ранозагоювальні препарати
гель
реологічні властивості
licorice naked
extract
wound healing preparations
gel
rheological properties
Issue Date: 23-Dec-2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Дьорка О. І. Розробка ранозагоювального препарату на основі солодки голої екстракту сухого : дипломна магістерська робота за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація / О. І. Дьорка ; наук. кер. О. О. Нікітіна ; рец. Г. І. Кузьміна. – Київ : КНУТД, 2021. – 89 с.
Abstract: Дипломну магістерську роботу присвячено розробці препарату рослинного походження для лікування ран на основі солодки голої екстракту сухого. Проведено теоретичний аналіз застосування лікарських препаратів на основі екстракту солодки голої та їх позиціонування на сучасному фармацевтичному ринку. Наведено аналіз фітохімічного складу та механізми фармакологічної дії біологічно активних сполук екстракту солодки голої, а також визначено перспективи зовнішнього застосування для загоєння ран у вигляді м’якої лікарської форми. Обгрунтовано склад і технологію гелю з екстрактом солодки голої. Шляхом трьохфакторного дисперсійного аналізу підібрані найбільш перспективні модифіковані фармацевтичні композциї. Після проведення мікроскопічного аналізу однорідності гелевої системи відібраних чотирьох зразків експериментальних модифікованих композицій гелів солодки голої встановлено однорідність дисперсних систем та вивчені їх реологічні властивості. Обгрунтовано стадії технологічного процесу одержання гелю з солодки голої екстрактом в умовах фармацевтичного виробництва.
The master's thesis is devoted to the development of a herbal preparation for the treatment of wounds based on dry extract of licorice bare. A theoretical analysis of the use of drugs based on licorice extract and their positioning in the modern pharmaceutical market has been carried out. An analysis of the phytochemical composition and mechanisms of the pharmacological action of biologically active compounds of the licorice extract is presented, as well as the prospects for external use for wound healing in the form of a soft dosage form. The composition and technology of the gel with licorice extract are substantiated. The most promising modified pharmaceutical compositions were selected by means of a three-factor analysis of variance. After microscopic analysis of the homogeneity of the gel system, four samples were taken. For these experimental modified compositions of licorice gels, the homogeneity of dispersed systems was established and their rheological properties were studied. The stages of the technological process of obtaining a gel from an extract of licorice under the conditions of pharmaceutical production are substantiated.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19273
Faculty: Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій
Department: Кафедра промислової фармації
Appears in Collections:Кафедра промислової фармації (ПФ)
Магістерські роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplom226_Derka_Nikitina.pdf1,76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.