Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19308
Title: Біотехнологічні аспекти отримання наночасток за допомогою Lactobacillus acidophilus
Other Titles: Biotechnological aspects of obtaining nanoparticles using Lactobacillus acidophilus
Authors: Юнгін, О. С.
Кошелап, Богдан Андрійович
Keywords: наночастки срібла
антибактеріальна дія
Lactobacillus acidophilus
silver nanoparticles
antibacterial action
Issue Date: Dec-2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Кошелап Б. А. Біотехнологічні аспекти отримання наночасток за допомогою Lactobacillus acidophilus : дипломна магістерська робота за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія / Б. А. Кошелап ; наук. кер. О. С. Юнгін ; рец. О. А. Охмат. – Київ : КНУТД, 2021. – 65 с.
Abstract: Дипломну магістерську роботу присвячено отриманню біогенних наночасток з використанням лактобактерій Lactobacillus acidophilus, при культивуванні на різних поживних середовищах та дослідженню їх спектрофотометричних та антибактеріальних властивостей. У дипломній роботі обґрунтовано технологію зеленого синтезу наночасток за допомогою лактобактерії Lactobacillus acidophilus.
The master's thesis is devoted to the production of biogenic silver nanoparticles using the lactobacilli Lactobacillus acidophilus, the study of their spectrophotometric and antibacterial properties. The master's thesis is devoted to the production of biogenic silver nanoparticles using lactobacilli Lactobacillus acidophilus, in cultivation on various nutrient media and the study of their spectrophotometric and antibacterial properties. The thesis of green synthesis of nanoparticles with the help of Lactobacillus acidophilus is substantiated in the thesis.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19308
Faculty: Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій
Department: Кафедра біотехнології, шкіри та хутра
Appears in Collections:Кафедра біотехнології, шкіри та хутра (БШХ)
Магістерські роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplom162_Koshelap_Iungin.pdfДМР1,67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.