Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19434
Title: Участь держави та органів місцевого самоврядування в господарській діяльності
Authors: Коваленко, Інна Анатоліївна
Самощенко, Ярослав Юрійович
Keywords: господарська діяльність
економічна політика держави
органи місцевого самоврядування
держава
суб’єкти господарювання
Issue Date: Jan-2022
Publisher: SSPG Publish, Stockholm, Sweden
Citation: Коваленко І. А. Участь держави та органів місцевого самоврядування в господарській діяльності / І. А. Коваленко, Я. Ю. Самощенко // Modern science: innovations and prospects : proceedings of IV International scientific and practical conference, Stockholm, Sweden, 10-12 January 2022. – SSPG Publish, Stockholm, Sweden, 2022. – P. 845-850.
Abstract: На сьогоднішній день в Україні одними з суб'єктів господарського права є органи влади і органи адміністративно-господарського управління та контролю. Економічна роль держави представлена найважливішими функціями, такими як розробка господарського законодавства; забезпечення правової основи і соціального клімату, що сприяють ефективному функціонуванню ринкової економіки; підтримка конкуренції і забезпечення збереження ринкового механізму; перерозподіл доходів і матеріальних благ, спрямований, насамперед, на забезпечення соціальних гарантій і захист різних суспільних груп, що їх потребують; стабілізація економіки в умовах коливання економічної кон’юнктури, а також стимулюванням економічного росту; державне регулювання і підтримка підприємницької діяльності. Законодавством визначені об'єкти, що відносяться виключно до державної власності. Конституція України відносить функцію управління об'єктами державної власності до повноважень Уряду, законом визначаються й інші органи, уповноважені на здійснення такого управління. Законодавством докладно регулюється участь органів виконавчої влади у розміщенні і реалізації державних контрактів (на постачання, підряд, закупівлю сільськогосподарської продукції тощо). Держава як учасник угод виступає при емісії та обігу різних цінних паперів, у тому числі й державних цінних паперів. Вона може бути як емітентом, так і власником цінних паперів. Будучи найбільшим позичальником, держава визначає механізм запозичень і обов'язок державних органів щодо обслуговування внутрішнього і зовнішнього боргу. Держава може укладати угоди про розподіл продукції, а також брати участь у відносинах, регламентованих інтелектуальним правом. Держава може брати участь в обороті як безпосередньо, так і через спеціально створені нею для цих цілей державні юридичні особи в організаційно-правових формах, передбачених законодавством.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19434
Faculty: Інститут права та сучасних технологій
Department: Кафедра приватного та публічного права
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра приватного та публічного права (ППП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20220210_301.pdf514,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.