Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19446
Title: Розробка інтерфейсу системи управління розумним будинком
Other Titles: Creating "Smart Home Systems" web application for IoT technologies
Authors: Астістова, Т. І.
Кольва, Микита Андрійович
Keywords: система розумного будинку
веб-додаток
інтерфейс
Smart Home System
IoT
Internet of Things
website
web application
ReactJS
NodeJS
SDLC
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Кольва М. А. Розробка інтерфейсу системи управління розумним будинком : дипломна магістерська робота за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки / М. А. Кольва ; наук. кер. Т. І. Астістова ; рец. В. Ю. Щербань. – Київ : КНУТД, 2021. – 68 с.
Abstract: Дипломна робота присвячена аналізу вже реалізованих рішень та IoT технологій. Впродовж роботи було розроблено інтерфейс веб-додатку, за допомогою якого можна контролювати показники розумних пристроїв в рамках локальної мережі. Для досягнення результату був розроблений інтерфейс веб-додатоку, за допомогою якого можна підключити різні види пристроїв та відслідковувати їх показники. Front-end частина написана на мові програмування ReactJS з використанням state-management бібліотеки Redux для зберігання локальних та серверних даних під час користування додатком; візуалізація додатку створена за допомогою каскадної таблиці стилів CSS; Server-side частина написана на мові програмування NodeJs з використанням веб-сокетів (Websockets) для встановлення безперервної передачі даних між клієнтом та сервером; підходом до розробки була обрана методологія SDLC (Software Development Lifecycle). Дипломний проєкт демонструє взаємодію між розумними пристроями та їх контролем, що дає повне розуміння про технологію інтернет речей у сфері повсякденного життя та сучасних реалій.
Thesis is devoted to the analysis of already implemented solutions and IoT technologies. During the work, a web application was developed that allows you to control smart devices within the local network. To achieve this, a web application has been developed that allows you to connect to a smart device. The front-end part is written in the ReactJS programming language using the Redux state-management library to store local and server data while using the application; application visualization created using a cascading table of CSS styles; The server-side part is written in the NodeJs programming language using Websockets for installation without continuous data transfer between the client and the server; SDLC (Software Development Lifecycle) methodology was chosen as the approach to development The thesis project demonstrates the interaction between smart devices and their control, which gives a full understanding of IoT technology in everyday life and modern realities.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19446
Faculty: Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій
Department: Кафедра комп'ютерних наук
Appears in Collections:Кафедра комп'ютерних наук (КН)
Магістерські роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplom122_Kolva_Astistova.pdf1,64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.