Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19503
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПрасол, Д. А.-
dc.contributor.authorПрасол, С. І.-
dc.date.accessioned2022-02-18T13:55:54Z-
dc.date.available2022-02-18T13:55:54Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationПрасол Д. А. Аналіз творів живопису у навчанні з дисципліни "Перспектива та тіні" / Д. А. Прасол, С. І. Прасол // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. – Т. 1. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 118-123.uk
dc.identifier.urihttps://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19503-
dc.description.abstractУ статті розглянуті питання побудови перспективних зображень в картинах відомих художників епохи Ренесансу і Бароко. Визначено значимість аналізу художніх творів при вивченні дисципліни "Перспектива і тіні", місце перспективи в загальній теорії зображень. Застосовано системний та порівняльний аналіз пейзажного живопису митців періоду Ренесансу і Бароко. Аналіз творів живопису Ренесансу і Бароко дав можливість відстежити розвиток повітряної перспективи як мислення у художників того часу. Проаналізовані етапи розвитку перспективи як науки, викладені підходи до аналізу перспективи зображення об'єкту і значимість їх у формуванні професіоналізму майбутнього дизайнера. Визначено, що порівняльний аналіз художніх творів різних періодів є необхідною складовою практичної роботи для оволодіння та засвоєння матеріалу при вивченні дисципліни "Перспектива та тіні" та розуміння загальних законів розвитку геометричних систем перспективи. Отримані результати можуть бути використані при вивченні дисципліни "Перспектива та тіні" студентами спеціальності "Дизайн" та при ідентифікації художніх творів за епохою.uk
dc.description.abstractThe article considers the construction of perspective images in the paintings of famous artists of the Renaissance and Baroque. The significance of the analysis of works of art in the study of the discipline "Perspective and Shadows", the place of perspective in the general theory of images is determined. A systematic and comparative analysis of landscape painting by artists of the Renaissance and Baroque periods is used. Analysis of Renaissance and Baroque paintings made it possible to trace the development of aerial perspective as the thinking of artists of the time. The stages of development of perspective as a science are analyzed, the approaches to the analysis of perspective in the image of object and the role of this aspect in formation of professionalism of the future designer are stated. It is determined that the comparative analysis of works of art of different periods is a necessary component of practical tasks for mastering and mastering the material in studying the discipline "Perspective and Shadows" and understanding the general laws of development of geometric systems of perspective. The obtained results can be used in the study of the discipline "Perspective and Shadows" by students majoring in "Design" and in the identification of works of art by era.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherКиївський національний університет технологій та дизайнуuk
dc.subjectпейзажний живописuk
dc.subjectперіод Ренесансуuk
dc.subjectперіод Барокоuk
dc.subjectперспективні побудовиuk
dc.subjectповітряна перспективаuk
dc.subjectлінійна перспективаuk
dc.subjectдисципліна Перспектива та тініuk
dc.subjectlandscape paintinguk
dc.subjectRenaissance perioduk
dc.subjectBaroque perioduk
dc.subjectperspective constructionsuk
dc.subjectaerial perspectiveuk
dc.subjectlinear perspectiveuk
dc.subjectdiscipline Perspective and shadowsuk
dc.titleАналіз творів живопису у навчанні з дисципліни "Перспектива та тіні"uk
dc.title.alternativeAnalysis of painting works in teaching of the discipline "Perspective and Shadows"uk
dc.typeArticleuk
local.contributor.altauthorPrasol, D.-
local.contributor.altauthorPrasol, S.-
local.conference.locationКиївuk
local.conference.date2021-11-18-
local.conference.nameІнноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливостіuk
local.subject.method0uk
local.conference.sectionІнноватика в освітіuk
Appears in Collections:Кафедра мультимедійного дизайну (МД)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2021_V1_P118-123.pdf364,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.