Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19551
Title: Фармацевтична розробка лікарського засобу противірусної дії на основі лікарської рослинної сировини у формі таблеток
Other Titles: Pharmaceutical development of an antiviral drug based on medicinal plant raw materials in the form of tablets
Authors: Тарасенко, Г. В.
Самойленко, Аліна Миколаївна
Keywords: гострі респіраторні вірусні захворювання
лікарська рослинна сировина
противірусні препарати
таблетки
технологія виробництва
acute respiratory viral diseases
medicinal herbal raw material
antiviral drugs
tablets
manufacturing technology
Issue Date: Dec-2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Самойленко А. М. Фармацевтична розробка лікарського засобу противірусної дії на основі лікарської рослинної сировини у формі таблеток : дипломна магістерська робота за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація / А. М. Самойленко ; наук. кер. Г. В. Тарасенко ; рец. Т. А. Пальчевська. – Київ : КНУТД, 2021. – 111 с.
Abstract: Дипломну магістерську роботу присвячено фармацевтичній розробці складу та технології виробництва лікарського засобу противірусної дії на основі лікарської рослинної сировини. На основі проведеного аналізу асортименту противірусних препаратів на фармацевтичному ринку України встановлено доцільність розробки лікарського засобу рослинного походження вітчизняного виробництва для лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипоподібних захворювань у формі таблеток. В роботі обгрунтовано склад та проведено вибір допоміжних речовин виробництва таблеток на основі подрібненої рослинної сировини методом вологого гранулювання, проведено вивчення реологічних характеристик та технологічних показників таблеткової маси, а також досліджено фармакотехнологічні показники готового лікарського засобу, розроблено технологію виробництва препарату та специфікацію на готовий продукт, проведено вибір основного та допоміжного обладнання для здійснення технологічного процесу виробництва таблеток, запропоновано план проведення валідації технологічного процесу та визначено ризики для якості лікарського засобу.
The master's thesis is devoted to the pharmaceutical development of the composition and production technology of antiviral drugs based on medicinal plant raw materials. Based on the analysis of the range of antiviral drugs in the pharmaceutical market of Ukraine the feasibility of developing of domestic producted herbal medicine in the form of tablets for the acute respiratory viral infections and influenza-like diseases treatment was established. The research justifies the composition and the choice of excipients for the manufacturing of based on crushed herbal raw materials tablets by wet granulation method. Studies of rheological characteristics and technological parameters of the tablet mass, as well as the pharmaco-technological indicators of the finished drug were carried out. Production technology of the drug and a finished product specification were developed. The selection of the main and auxiliary equipment for the implementation of tablet manufacturing technological process was carried out. Validation plan for the manufacturing process was proposed and the quality risks of the medicinal product were identified.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19551
Faculty: Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій
Department: Кафедра промислової фармації
Appears in Collections:Кафедра промислової фармації (ПФ)
Магістерські роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplom226_Samoilenko_Tarasenko.pdf2,48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.