Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19621
Title: Оптимізація системи пошуку інформації в мережі Інтернет
Other Titles: Optimization of information retrieval system on the Internet
Authors: Бабіна, Наталія Олександрівна
Окапінська, Анастасія Леонідівна
Keywords: інформаційні технології
пошукова система
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Окапінська А. Л. Оптимізація системи пошуку інформації в мережі Інтернет : дипломна магістерська робота за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія / А. Л. Окапінська ; наук. кер. Н. О. Бабіна. – Київ : КНУТД, 2021. – 77 с.
Abstract: Дипломна магістерська робота присвячена дослідженню з оптимізації алгоритму пошуку інформації в Інтернеті, використовувані пошуковими системами. Виходячи з поставленого завдання в роботі було здійснено аналіз аналогів існуючих пошукових систем, порівняно алгоритми та наведено характеристики. Проведено огляд принципів роботи пошукових систем, математичних моделей інформаційного пошуку та алгоритмів, використані сучасними, популярними пошуковими системами. Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі розв’язані такі задачі: проаналізовано сучасні підходи до оптимізації пошукових систем; визначено найефективнішу математичну модель ранжування результатів; розроблено алгоритм для реалізації програмної частини пошукового комплексу; реалізована структура програмного застосування; наведена інструкція з пошуку. В роботі обґрунтовано ефективність, алгоритмічна організація, структура та програмне застосування запропонованого методу оптимізації. Розглянуто поняття релевантності та якості пошуку. Наведено результат роботи пошукової машини з використанням запропонованого методу. Розглянута можливість перекладу запитів.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19621
Faculty: Інститут комп'ютерних технологій та дизайну
Department: Кафедра комп'ютерної інженерії та фундаментальних дисциплін
Appears in Collections:Кафедра комп'ютерної інженерії та фундаментальних дисциплін (КІФД)
Магістерські роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplom123_Okapinska_Babina.pdf1,21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.