Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/197
Title: Формування практичних компетенцій фахівців з обліку і аудиту при вивченні дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» за допомогою інформаційних технологій
Authors: Безверхий, К. В.
Keywords: компетенції
фахівці
облік
аудит
оподаткування
інформаційні технології
компетенции
специалисты
учет
аудит
налогообложение
информационные технологии
competence
professionals
accounting
audit
tax
information technology
Issue Date: Oct-2015
Citation: Безверхий К. Формування практичних компетенцій фахівців з обліку і аудиту при вивченні дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» за допомогою інформаційних технологій / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 10. – C. 43–48.
Abstract: Автором надані рекомендації щодо формування практичних компетенцій фахівців з обліку і аудиту при вивченні дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» за допомогою інформаційних технологій. Результат дослідження має теоретичну і практичну цінність в частині формування практичних компетенцій фахівців з обліку і аудиту при вивченні дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» за допомогою інформаційних технологій. Практичне значення отриманих результатів полягає в прикладній спрямованості теоретико-методологічних положень, рекомендацій щодо формування практичних компетенцій фахівців з обліку і аудиту при вивченні дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні», наведених у статті, використання яких підвищує рівень їх компетенції.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/197
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Безверхий К.В.pdf593.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.