Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19734
Title: Моделювання взуття в універсальних програмах 3D графіки
Other Titles: Modeling shoes in universal 3D graphics programs
Authors: Каменець, С. Є.
Захожа, Н. Ю.
Keywords: 3D моделювання
жіноче взуття
ботильони
3D modeling
Rhinoceros
women's boots
shoes
Issue Date: 2021
Citation: Каменець С. Є. Моделювання взуття в універсальних програмах 3D графіки [Текст] / С. Є. Каменець, Н. Ю. Захожа // Індустрія моди. Fashion Industry. - 2021. - № 3. - С. 36-42.
Source: Індустрія моди. Fashion Industry
Abstract: Стаття присвячена розвитку методів 3D моделювання і проектування виробів індустрії моди з використанням універсальних комп'ютерних програм 3D графіки. Мета роботи – підвищення конкурентоспроможності виробів взуттєвого виробництва та якості конструкторської підготовки за рахунок комп'ютеризації і впровадження новітніх інформаційних технологій при проектуванні та виготовленні виробів індустрії моди, а саме використання універсальних систем 3Д моделювання для проектування взуття. В світі є чимало систем автоматизованого проектування взуття, яке з успіхом використовують великі підприємства, але воно коштує дуже дорого і середній та малий бізнес не можуть його собі дозволити. Саме для невеликих підприємств була розроблена методика тривимірного моделювання взуття в доступному по ціні універсальному графічному редакторі Rhinoceros, яка використовує сплайновий метод представлення просторових об’єктів. Для апробації пропонованої методики було проведено аналіз трендів взуття на 2021 рок і побудована просторова модель жіночих ботильонів. Розроблена методика тривимірного моделювання взуття із застосуванням технології NURBS (від Non-Uniform Rational B-Spline) моделювання в універсальних програмах 3D графіки, яка дозволяє з достатньо великою точністю розрахувати геометричне положення кожної точки на поверхні майбутньої моделі взуття і потім використовувати цю модель для проектування, побудови шаблонів деталей чи виготовлення прототипу за допомогою 3D-принтерів або пристроїв з ЧПУ. Запропоновано спосіб одержання просторової моделі взуття, фурнітури і аксесуарів індустрії моди в доступному для малого і середнього бізнесу універсальному редакторі 3D графіки, який надає можливість авторам об’єкта, що розробляється, побачити, оцінити і скорегувати, в разі необхідності, майбутній продукт ще до створення його прототипу. Просторові моделі дають можливість презентувати продукт замовникам, оцінити майбутні затрати та підвищити якість конструкторської підготовки виробництва. Крім того є можливість отримати плоскі деталі майбутнього виробу.
The article describes the development of methods of 3D modeling and design of fashion industry products using universal computer programs 3D graphics. To increase the competitiveness of shoe production and the quality of design training through computerization and introducing the latest information technologies in the design and manufacture of fashion industry products, namely the use of universal 3D modeling systems for shoe design. There are many computer-aided shoe design systems in the world that are successfully used by large shoe companies. However, they are very expensive, and many medium and small businesses cannot use them. This 3D method of modeling shoes was made just for small businesses. This affordable graphics program, Rhinoceros, uses a spline method of representing spatial objects. To test the proposed methodology, the shoe trends of 2021 were analyzed and a model of women’s boots was made. It was created with the method of three-dimensional modeling of shoes. NURBS technology (Non-Uniform Rational B-Spline) allows companies to calculate the geometric position of each point on the surface of the future shoe model with high accuracy. After this it is possible to create templates or to make a prototype using 3D printers or CNC devices. Practical significance. A method is proposed for obtaining a 3D model of shoes, accessories and accessories of the fashion industry in a universal 3D graphics editor. It is available for small and mediumsized businesses, which allows the authors of the object being created to see, evaluate and correct, if necessary, a future product even before creating its prototype. Spatial models provide an opportunity to present a product to customers, estimate future costs and improve the quality of design preparation for production. In addition, it is possible to obtain 2D details of the future product.
DOI: 10.30857/2706-5898.2021.3.2
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19734
ISSN: 2706-5898
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Індустрія моди. Fashion Industry
Кафедра технології моди (ТМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IM_2021_N3_P036-042.pdf790,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.