Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19922
Title: Фізика. Частина 4: Електромагнетизм. Геометрична і хвильова оптика
Authors: Авдонін, К. В.
Ковальчук, О. В.
Keywords: електромагнетизм
геометрична оптика
хвильова оптика
магнітне поле
закон Біо-Савара-Лапласа
закон повного струму
закон Ампера
контур зі струмом
сила Лоренца
заряджена частинка
електричне поле
середовище
закон електромагнітної індукції
правило Ленца
самоіндукція
коефіцієнт самоіндукції
енергія
об’ємна густина енергії магнітного поля
струм замикання
струм розмикання
власні коливання
електричний контур
затухаючі коливання
вимушені коливання
струм зміщення
узагальнений закон повного струму
рівняння Максвелла
електромагнітні хвилі
ефект Доплера
закон заломлення світла
закон відбиття світла
оптичне зображення
плоске дзеркало
принцип найменшого часу Ферма
час Ферма
зображення
сферична поверхня
тонкі лінзи
сферичні дзеркала
фотометрія
світло
прозоре середовище
когерентні хвилі
інтерференція світла
принцип Гюйгенса-Френеля
дифракція світла
дифракція на круглому отворі
метод Френзеля
дифракція Фраунгофера
щілина
поляризоване світло
природне світло
закон Малюса
подвійне променезаломлення
штучне подвійне променезаломлення
поляризація
поляризація при відбитті
поляризація при заломленні
речовина
взаємодія світла з речовиною
хвильовий пакет
групова швидкість
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Авдонін К. В. Фізика. Частина 4: Електромагнетизм. Геометрична і хвильова оптика : навч. посіб. / К. В. Авдонін, О. В. Ковальчук. – Київ : КНУТД, 2021. – 235 с.
Abstract: При підготовці навчального посібника автори врахували основні зміни у програмі та тенденції розвитку дисципліни "Фізика". Четверта частина посібника містить розділи "Електромагнетизм", "Геометрична і хвильова оптика". У даному посібнику викладення матеріалу дисципліни супроводжується більш детальними поясненнями, ніж в інших посібниках з фізики. Кожен розділ завершується контрольними питаннями для самоконтролю, прикладами розв’язку задач і підсумковою таблицею, яка у стислій формі містить розглянуті у розділі основні формули і закони, що буде сприяти підвищенню ефективності самостійної роботи студентів.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19922
Faculty: Інститут інженерії та інформаційних технологій
Department: Кафедра прикладної фізики та вищої математики
ISBN: 978-617-7506-95-8
Appears in Collections:Навчально-методичні видання
Кафедра прикладної фізики та вищої математики (ПФВМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FEGHO_NP_2022.pdf2,14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.