Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19935
Title: Дослідження поняття веб-технологій і ролі front-end розробки в формуванні сучасного веб-простору
Authors: Харенко, О. О.
Одокієнко, С. М.
Люта, М. В.
Issue Date: 2021
Citation: Харенко О. О. Дослідження поняття веб-технологій і ролі front-end розробки в формуванні сучасного веб-простору [Текст] / О. О. Харенко, С. М. Одокієнко, М. В. Люта // Сучасні електромеханічні та інформаційні системи : монографія / за заг. ред. І. В. Панасюка. - Київ : КНУТД, 2021. - С. 95-101.
Source: Сучасні електромеханічні та інформаційні системи
Abstract: Веб-технології – це різні інструменти та техніки, які використовуються в процесі зв’язку між різними типами пристроїв через Інтернет. Щоб краще зрозуміти цей термін, розіб’ємо його на дві частини: "веб" та "технологія". У цьому випадку Інтернет стосується Всесвітньої павутини, більш відомої як WWW (World Wide Web). Вперше він з’явився у 1989 році, коли відомий вчений та інженер Тім Бернерс-Лі створив ефективний механізм розподілу ресурсів між науковцями усього світу.
Web technologies are the various tools and hardware used to communicate between different types of devices over the Internet. To better understand this term, consider it in two parts: "web" and "technology". In this case, the Internet refers to the World Wide Web, more information as the WWW (World Wide Web). It first appeared in 1989, when renowned scientist and engineer Tim Berners-Lee created an effective mechanism for allocating resources among scientists around the world.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19935
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра комп'ютерної інженерії та фундаментальних дисциплін (КІФД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SEIS_mono_2021_P095-101.pdf254,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.