Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19950
Title: Мікропроцесорна система управління вентильним двигуном з підвищеною живучістю
Authors: Трихлєб, А. С.
Шинкаренко, В. В.
Павленко, В. М.
Issue Date: 2021
Citation: Трихлєб А. С. Мікропроцесорна система управління вентильним двигуном з підвищеною живучістю [Текст] / А. С. Трихлєб, В. В. Шинкаренко, В. М. Павленко // Сучасні електромеханічні та інформаційні системи : монографія / за заг. ред. І. В. Панасюка. - Київ : КНУТД, 2021. - С. 196-203.
Source: Сучасні електромеханічні та інформаційні системи
Abstract: Синтезована математична модель трифазного синхронного двигуна зі збудженням від постійних магнітів, що дозволяє досліджувати робочі і перехідні режими двигуна. Розроблено імітаційну модель, що дозволяє досліджувати перехідні режими в вентильному електроприводі. Розраховані характеристики системи регульованого електроприводу.
A mathematical model of a three-phase synchronous motor with excitation from permanent magnets is synthesized, which allows to study the operating and transient modes of the motor. A simulation model has been developed that allows to study transient modes in a valve electric drive. The characteristics of the adjustable electric drive system are calculated.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19950
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра інформаційних та комп'ютерних технологій (ІКТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SEIS_mono_2021_P196-203.pdf620,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.