Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19970
Title: Дизайн-проєктування основних компонентів айдентики бренду
Other Titles: Design of main components of brand identity
Authors: Гальчинська, О. С.
Keywords: графічний дизайн
брендинг
дизайн реклами
логотип
пакування
айдентика бренду
graphic design
branding
advertising design
logo
packaging
brand identity
Issue Date: 2022
Citation: Гальчинська О. С. Дизайн-проєктування основних компонентів айдентики бренду [Текст] / О. С. Гальчинська // Графічний дизайн в інформаційному та візуальному просторі : монографія / за заг. ред. М. В. Колосніченко. - Київ : КНУТД, 2022. - С. 149-169.
Source: Графічний дизайн в інформаційному та візуальному просторі
Abstract: Роботу присвячено дослідженню особливостей дизайн-проєктування основних компонентів айдентики бренду. Проаналізовано поняття "бренд", його фундаментальні функції в маркетинговому процесі та надано визначення айдентики бренду. Проведений аналіз видів логотипу та способів його використання під час розробки айдентики бренду. В процесі дослідження розроблено типологію слоганів; досліджено елементи професійного підпису електронної пошти; особливості дизайну уніформи для персоналу; основних принципів дизайну пакування. Проаналізовано основні складові візитної картки та надано їх типологію. Досліджено маркетингові матеріали та рекламні щити, та їх взаємодію з публікою, а також їх широке онлайн застосування в сучасному дизайні айдентики бренду.
The work is devoted to the study of the design features of the main components of brand identity. The concept of "brand", its fundamental functions in the marketing process are analyzed and the definition of brand identity is given. An analysis of the types of logo and ways to use it during the development of brand identity. In the process of research, the typology of slogans was developed; elements of professional e-mail signature are investigated; features of uniform design for staff; basic principles of packaging design. The main components of the business card are analyzed, and their typology is given. Marketing materials and billboards, and their interaction with the public, as well as their wide online application in modern design of brand identity are studied.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19970
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра образотворчого мистецтва та графічного дизайну (ОМГД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GDIVP_mono_2022_P149-169.pdf905,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.