Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19984
Title: Дослідження антиоксидантних властивостей цитрусового флавоноїду гесперидину
Other Titles: Study of antioxidant properties of the citrus flavonoid hesperidin
Authors: Повшедна, І. О.
Бессарабов, В. І.
Кузьміна, Г. І.
Лісовий, В. М.
Закаблуцький, Н. А.
Здерко, Н. П.
Пащенко, І. О.
Keywords: антиоксидантні властивості
вільнорадикальне окиснення
флавоноїди
гесперидин
інгібування адреналіну
antioxidant properties
free radical oxidation
flavonoids
hesperidin
adrenaline inhibition
Issue Date: 2021
Citation: Дослідження антиоксидантних властивостей цитрусового флавоноїду гесперидину [Текст] / І. О. Повшедна, В. І. Бессарабов, Г. І. Кузьміна, В. М. Лісовий, Н. А. Закаблуцький, Н. П. Здерко, І. О. Пащенко // Фізико-органічна хімія, фармакологія та фармацевтична технологія біологічно активних речовин : збірник наукових праць / за заг. ред. А. Ф. Попова. - Київ : КНУТД, 2021. - Вип. 3. - С. 255-262.
Source: Фізико-органічна хімія, фармакологія та фармацевтична технологія біологічно активних речовин
Abstract: Антиоксиданти – різновид сполук, котрі можуть пригнічувати реакцію окислення вільних радикалів, дія яких призводить до розвитку окиснювального стресу. Результатом тривалого окислювального стресу являється розвиток ряду хронічних захворювань різних етіологій. Антиоксидантні властивості проявляють багато сполук біологічного походження, наприклад ті, які відносятьться до класу флавоноїдів. Цікавим для вивчення являється широко відомий цитрусовий біофлавоноїд гесперидин, котрий володіє численними біологічними властивостями, включаючи антиоксидантні. Здатність гесперидину деактивувати вільні радикали дослідили за допомогою проведення реакції інгібування аутоокиснення адреналіну з подальшою спектрофотометричною реєстрацією результатів. Розрахунок констант швидкостей реакцій утворення проміжного продукту аутоокиснення адреналіну при додаванні до досліджуваного розчину ймовірного інгібітора дозволив зробити висновки стосовно впливу підвищення розчинності гесперидину на результати даного досліду.
Antioxidants are a type of compound that can suppress the oxidation reaction of free radicals, the action of which leads to the development of oxidative stress. The result of prolonged oxidative stress is the development of a number of chronic diseases of various etiologies. Antioxidant properties are exhibited by many compounds of biological origin, such as flavonoids. It is interesting to study is well-known citrus bioflavonoid hesperidin, which has numerous biological properties, including antioxidant. The property of hesperidin to deactivate free radicals was investigated by performing an adrenaline oxidation inhibition reaction followed by spectrophotometric recording of the results. The calculation of the rate constants of the formation of the intermediate product of the oxidation of adrenaline when added to the test solution of a probable inhibitor allowed us to draw conclusions about the effect of increasing the solubility of hesperidin on the results of this experiment.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19984
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра промислової фармації (ПФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FOCh_2021_V3_P255-262.pdf414,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.