Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/20163
Title: Мова і мислення: взаємовпливи
Authors: Дворянчикова, Світлана Євгенівна
Issue Date: 2022
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Дворянчикова С. Є. Мова і мислення: взаємовпливи / С. Є. Дворянчикова // Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу : збірник тез доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 5 квітня 2022 р. / за заг. ред. Ю. А. Бондарчук. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 184-186.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/20163
Appears in Collections:Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу
Кафедра філології та перекладу (ФП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ITPF_2022_P184-186.pdf328,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.