Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/2019
Title: Дослідження сорбційної здатності колагенвмісних матеріалів відносно промислових барвників
Other Titles: Sorption capacity of collagen-containing materials regarding industrial dyes research
Authors: Андреєва, О. А.
Тегза, М. М.
Майстренко, Л. А.
Keywords: шкіряна промисловість
очищення
відходи
сорбція
барвники
колагенвмісні матеріали
leather industry
collagen‐containing materials
waste
purification
sorption
dyes
Issue Date: 2014
Citation: Андреєва О. А. Дослідження сорбційної здатності колагенвмісних матеріалів відносно промислових барвників / О. А. Андреєва, М. М. Тегза, Л. А. Майстренко // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2014. – № 4 (215). – С. 181–183.
Source: Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки
Abstract: Досліджено можливість використання колагеновмісних матеріалів, одержаних з недублених відходів шкіряного виробництва, для очищення стічних вод від промислових барвників. Методом дноступінчастої статичної сорбції вивчено умови та кінетику поглинання барвника з модельного фарбувального розчину. Встановлено, що ступінь очищення залежить від характеристики застосованих сорбентів, їх витрати та часу контакту фаз. Впровадження одержаних результатів сприятиме більш раціональному використанню сировинних та матеріальних ресурсів, зменшенню шкідливого навантаження на довкілля.
The possibility of using collagen‐containing materials obtained from untanned leather wastes to purify wastewater from industrial dyes has been investigated. With the help of the method of single‐stage static sorption we have studied the kinetics and conditions of the absorption of the dye from model dyeing solution. It was established that the degree of purification depends on the characteristics of the sorbents applied, their consumption and the time of phases’ contact. Implementation of the results will contribute to a more rational use of raw material and resources, reducing harmful impact on the environment.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/2019
Faculty: Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій
Department: Кафедра біотехнології, шкіри та хутра
ISSN: 2307‐5732
Appears in Collections:Кафедра біотехнології, шкіри та хутра (БШХ)
Наукові публікації (статті)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20160919_502.pdf361,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.