Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/20335
Title: Інвестиційні засади забезпечення розвитку економіки України
Other Titles: Investment principles for ensuring development economy of Ukraine
Authors: Денисенко, Микола Павлович
Бреус, Світлана Василівна
Issue Date: 2022
Citation: Денисенко М. П. Інвестиційні засади забезпечення розвитку економіки України / М. П. Денисенко, С. В. Бреус // Сучасні напрями розвитку суспільства : колективна монографія. – Харків : СГ НТМ "Новий курс", 2022. – С. 127-134.
Source: Сучасні напрями розвитку суспільства
Abstract: Україна має суттєву зацікавленість до збільшення обсягу прямих іноземних інвестицій, оскільки вони не збільшують зовнішнього боргу, а, навпаки, сприяють одержанню коштів для його сплати, забезпечуючи ефективну інтеграцію національної економіки у світову завдяки виробничій та науково-технічній кооперації, і водночас слугують джерелом капіталовкладень, долучають українських підприємців до світового досвіду господарювання. Зазначене особливої актуальності набуде в післявоєнний період, адже для відбудови економіки загалом та усіх її секторів зокрема, у тому числі і туристичного, доцільним вбачається створення умов на всіх рівнях управління задля збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій, що сприятиме підвищенню рівня економічної безпеки держави та конкурентоспроможності, покращенню інвестиційного клімату в країні та забезпечення висхідного тренду економічного зростання України.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/20335
Faculty: Факультет управління та бізнес-дизайну
Department: Кафедра смарт-економіки
ISBN: 978-617-7886-36-4
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра смарт-економіки (СЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_3_Денисенко_1.pdf1,37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.